• Att ta transplantatben i tillräcklig mängd kan emellertid vara tekniskt svårt, särskilt hos patienter med omfattande benresorption eller osteoporos (benskörhet). (mah.se)
  • MIV-711 är en cathepsin K-hämmare som är avsedd för behandling av benrelaterade sjukdomar som kännetecknas av hög benresorption, exempelvis osteoporos, artrit och benmetastasering. (aktiespararna.se)
  • I någon med osteoporos, är benbildning och benresorption obalanserad, vilket ben blir mindre tät, mer sprött, och mer benägna att frakturer. (debok.net)
  • Osteoporos inträffar när hastigheten för benresorption överstiger hastigheten för benbildning. (threebackyards.com)
  • Till exempel kan kalciumbrist, brist på träning och hormonrelaterade sjukdomar orsaka Benstruktur inhiberade och / eller benresorption främjades är. (hillsteaddental.com)
  • Denna sekundära PTH-stegring ("sekundär hyperparatyreoisim") innebär initialt att ett normalt till lågt P/S-kalcium kan bibehållas genom kompensatorisk ökad återresorption av kalcium i njurarna, ökad benresorption från skelettet samt stimulering av kalcitriolbildningochökat kalciuminflöde från tarmen. (bristguiden.se)
  • Benresorption är den motsatta processen: celler som kallas osteoklaster absorberar ben frågan. (debok.net)
  • Denna process, som kallas benresorption, kan leda till smärtsamma frakturer i alla drabbade ben samt frakturer kompression av ryggraden, där benvävnaden crumples eller kollapsar. (kleska.com)
  • Detta läkemedel hämmar processen för benresorption, aktiverar deras tidiga helande, till exempel är det viktigt för frakturer. (amb-healthcare.com)
  • Flera olika faktorer kan leda till en obalans mellan ben nedfall och benresorption. (debok.net)
  • ONJ i samband med pågående eller avslutad läkemedelsbehandling mot benresorption definieras som fynd av blottat käkben minst åtta veckor hos patient som inte har annan orsak till ONJ inklusive strålbehandling mot området [2]. (janusinfo.se)