• Ofta genomförs benmärgsundersökning, typbestämning och ställningstagande till behandling. (docplayer.se)
  • På sjukhuset visar benmärgsundersökning ett reducerat antal celler i benmärgen. (netdoktor.se)
  • Benmärgsundersökning (cristapunktion) för morfologisk bedömning och cytogenetisk undersökning visar på ökade mängder plasmaceller som ofta har patologisk morfologi. (internetmedicin.se)
  • a b] Bra Böckers lexikon: tredje upplagan ^ Benmärgsundersökning ^ Varför måste man transplantera benmärg hos vissa barn med leukemi? (wikipedia.org)
  • För att bedöma om komplett remission föreligger ska benmärgsundersökning utföras efter det att blodvärdena regenererat, i regel cirka dag 25. (cancercentrum.se)