• Patienter som skall erhålla allogen benmärgstransplantation får därför inte ha andra sjukdomstillstånd som kan äventyra behandlingen med transplantation. (netdoktor.se)
 • Denna behandling används hos patienter som inte passar för benmärgstransplantation på grund av ålder eller för att det inte finns någon matchande syskondonator. (netdoktor.se)
 • Undersökningarna utförs i samarbete med regionens hematologiska avdelningar och vi utför så kallade STR-analyser (Short Tandem Repeat) på patienter både före och efter en benmärgstransplantation. (rmv.se)
 • Vid behandling med 5-FU och irinotekan drabbas ca 50-80 % av akuta diarréer och vid högdosbehandling med cytostatika i samband med benmärgstransplantation får i stort sett alla patienter mag-tarmbiverkningar [3, 5]. (cancercentrum.se)
 • DOCK8-brist kan botas med hematopoetisk stamcellstransplantation (benmärgstransplantation). (socialstyrelsen.se)
 • Vid cancersjukdomar är det mer vanligt att man kan behöva en stamcellstransplantation (benmärgstransplantation). (naracancer.se)
 • För personer under 50 år är den bästa behandlingen benmärgstransplantation. (netdoktor.se)
 • Benmärgstransplantation är den bästa behandlingen på personer under 50 år. (netdoktor.se)
 • Personer som har genomgått en benmärgstransplantation bär på en donators blodkroppar. (rmv.se)
 • Under årskiftet 14/15 genomgick jag en benmärgstransplantation för att bli av med sjukdomen. (nouw.com)
 • Brist på adenosindeaminas behandlas med benmärgstransplantation. (wikipedia.org)
 • Vid AML behandlas det sjuka barnet intensivt under fyra till sex månader, varefter vissa barn genomgår en benmärgstransplantation och vissa barn fortsätter med cytostatikabehandling. (barncancerfonden.se)
 • Leukemi och lymfom är exempel på sjukdomar som idag i vissa fall behandlas med benmärgstransplantation. (cancerfonden.se)
 • den 8 februari Fråga 1999/2000:521 av Lennart Klockare s till socialminister Lars Engqvist om preskriptionstid En patient i unga år, exempelvis 34 års ålder, som drabbats av leukemi behandlas med sedvanlig cytostatikabehandling och benmärgstransplantation med blodtransfusion. (riksdagen.se)
 • Tobias Priset delas ut av Tobias Stiftelsen, som startades 1991 med syfte att stödja forskningen rörande benmärgstransplantation och sjukdomar som kan behandlas med den metoden. (kemivarldenbiotech.se)
 • Jag undrar vad är avgörande i val om vilket benmärgstransplantation ska utföras: Allogen benmärgstransplantation som innebär att celler erhållits från en benmärgsdonator eller Autolog benmärgstransplantation med patientens egna benmärgsceller? (netdoktor.se)
 • Vid allogen benmärgstransplantation får man en förstärkt effekt genom att patientens immunsystem stimuleras till att döda tumör/leukemicellerna förutom den effekt som erhålles av den cytostatikabehandling som gives. (netdoktor.se)
 • Biverkningarna med allogen benmärgstransplantation kan emellertid vara kraftiga, framför allt svåra så kallade avstötningsreaktioner med symptom framför allt från hud och mag-/tarmkanalen. (netdoktor.se)
 • Graft-versus-host-sjukdom (GVH)kan endast uppstå efter en allogen benmärgstransplantation,alloHCT,d.v.s. stamceller från en annan människas benmärg eller perifera blod.AlloHCT är en botande behandling vid framför allt leukemier, men används även vid lymfom och myelom. (cancercentrum.se)
 • Försvarsministern vänder sig till NCIS för att hjälpa en soldat som är döende i leukemi och behöver en benmärgstransplantation men båda hans bröder har fått sätta livet till i sitt arbete. (tv.nu)
 • Zarzio används för att minska neutropenins varaktighet efter högdos kemoterapi och helkroppsbestrålning (radioterapi) följt av benmärgstransplantation hos barn och vuxna med ökad risk för långvarig, svår neutropeni. (blogspot.com)
 • Behandlingen utförs på ett onkohematologiskt sjukhus genom kemoterapi eller benmärgstransplantation från givare till nära släktingar. (ensayosclinicoscuba.com)
 • Pojkens ansikte är något runt av hans kortisonmedicinering efter en benmärgstransplantation med komplikationer. (wordpress.com)
 • Cellgifter, benmärgstransplantation. (dn.se)
 • Vid en benmärgstransplantation behövs en donator som donerar celler från sin egen benmärg. (wikipedia.org)
 • En benmärgstransplantation är ett förfarande där vissa stamceller från benmärg som skadas eller förstörs av friska celler ersätts. (thpanorama.com)
 • Katarakt hos barn efter autolog benmärgstransplantation. (ki.se)
 • Den enda chans hon har att överleva är en benmärgstransplantation från en passande donator. (smakprov.se)
 • Benmärgstransplantation är en mer komplicerad behandlingsmetod som kan användas i en del fall. (vetenskaphalsa.se)
 • Benmärgstransplantation gör det möjligt att genomföra en ovanligt intensiv behandling med strålning eller cytostatika. (barncancerfonden.se)
 • Redan i slutet av 1950-talet började forskare utveckla tekniker för benmärgstransplantation. (cancerfonden.se)
 • DOCK8-brist kan botas med hematopoetisk stamcellstransplantation (benmärgstransplantation). (socialstyrelsen.se)
 • Eftersom osteoklaster kommer från benmärgsceller kan denna form av osteopetros numera botas med hjälp av benmärgstransplantation. (mynewsdesk.com)
 • Vid AA hos barn botas ca 80% med benmärgstransplantation. (wikipedia.org)
 • Jag hoppas att alla barn som föds med osteopetros får en tidig diagnos och snar behandling med benmärgstransplantation. (mynewsdesk.com)
 • Alla hoppas de på en benmärgstransplantation. (sverigesradio.se)
 • Genom kampanjen hoppas Hugos föräldrar Hanna Johansson och Magnus Törnqvist att svenska och utländska läkare ska få upp ögonen för Hugos situation och vilja genomföra en benmärgstransplantation på honom. (sverigesradio.se)
 • Nu hoppas alltså föräldrarna att kampanjen på något sätt leder till att Hugo får en benmärgstransplantation som ökar hans chanser att överleva. (sverigesradio.se)
 • Samtidigt noterades att en benmärgstransplantation kan överföra psoriasis, vilket tydde på att immunceller i benmärgen påverkar sjukdomen. (fof.se)
 • En HIV-positiv man i Storbritannien som behandlats med benmärgstransplantation från en HIV-resistent person har varit fri från sjukdomen i 3 års tid. (biostock.se)
 • Vid akut GVHD börjar skick inom 100 dagar efter benmärgstransplantation. (halsatips.com)
 • Tekniken - med lite modifikation - skulle också kunna vara användbar för blodcellsforskning, vid benmärgstransplantation mot blodcancer, säger Klas Magnusson. (mynewsdesk.com)
 • En vanlig behandling är benmärgstransplantation. (wikipedia.org)
 • Omkring 20 000 människor runt om i världen behöver en benmärgstransplantation varje år (Health Resources and Services Administration, s.f. (thpanorama.com)
 • Strålbehandling, biologisk behandling och benmärgstransplantation kan också sättas in om cellgiftsbehandlingen inte ger resultat. (blausen.com)
 • Det tidigaste och hittills mest välkända exemplet på stamcellsbehandling är benmärgstransplantation som gjordes första gången i världen 1968 och i Sverige 1976. (ki.se)
 • Genom en benmärgstransplantation kan en frisk person donera blodstamsceller och därmed ge patienten ett nytt blodsystem. (vetenskaphalsa.se)