• Här söker vi på molekylär och cellulär nivå ökad kunskap om mekanismerna kring hur blod- och benmärgsceller påverkas av, och reagerar på, de typer av cellskador som cellhämmande terapi med joniserande strålning och vissa typer av cytostatika/cellhämmande medel kan ge upphov till. (ki.se)
 • Flödescytometri är ett bra sätt att identifiera specifika antigen på blod- eller benmärgsceller. (wikipedia.org)
 • Sjukdomen orsakas av upptag av alloantikroppar mot blod- och benmärgsceller via kolostrum från kor som vaccinerats med ett specifikt inaktiverat vaccin mot BVD. (sva.se)
 • Leukemi är en grupp maligna benmärgssjukdomar (blodcancer) som orsakar en okontrollerad tillväxt av omogna benmärgsceller, som ofta hamnar i perifert blod. (celgene.se)
 • Det framgår av en studie där forskare vid bland annat Akademiska sjukhuset med avancerad genanalys analyserat blod- och benmärgsceller i kombination med data från patientregister. (akademiska.se)
 • Detta gör det möjligt att transplantera nya benmärgsceller (hematopoetiska stamceller), som i sin tur gör det möjligt för kroppen att bilda friska blodkroppar. (apoteket.se)
 • Eftersom TEPADINA förstör benmärgsceller som ansvarar för tillverkning av blodkroppar kommer du regelbundet lämna blodprover under behandling för kontroll av antalet blodkroppar. (apoteket.se)
 • I den nya studien, publicerad i Science rapporterade forskarna att de blygsamma positiva effekterna av att injicera antingen hjärt stamceller eller benmärgsceller i den skadade mus hjärta verkar inte vara specifika för cellterapin. (xn--kollahjrtat-r8a.se)
 • Patientens egna benmärgsceller injiceras direkt i den skadade hjärtmuskeln. (mynewsdesk.com)
 • Vi kommer att använda patientens egna benmärgsceller som vi injicerar direkt i den skadade hjärtmuskeln, förklarar Karin Johansson, molekylärbiolog. (regionorebrolan.se)
 • Det används till patienter med avancerat multipelt myelom (tumör i benmärgsceller). (kronansapotek.se)
 • Myelom har en systemisk sjukdom i benmärgen att bilda knutar i det, bestående av homogena benmärgsceller.Ofta kallas noder myelom, Cavelon (carvedilol) 25mg, 12.5mg. (apotekvarerpanettet.life)
 • Leukemi, är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar, som beror på att sjuka benmärgsceller börjar dela sig okontrollerat och fort. (netdoktor.se)
 • Vid benmärgsanalys utförs differentialräkning av benmärgsceller och en bedömning av eventuella kvalitativa förändringar i kombination med järnfärgning och ibland andra cytokemiska färgningar. (sahlgrenska.se)
 • Moment 2 Metodik examineras genom ett skriftligt förhör i mikroskopisk bedömning av blodceller/benmärgsceller. (ki.se)
 • Hej, Om en genetiskt närstående släkting ("bra HLA-match") finnes kan allogena benmärgstransplantationer vara att föredra framför egna benmärgsceller (autolog transplantation), då behandlingseffekten kan bli bättre. (netdoktor.se)
 • Om du har ett tillstånd som har skadat dina benmärgsceller måste du få en allogen transplantation. (apotekvarer-nettbutikk.life)