• Förutom borttagning av benhalsen medför den här standardmetoden också borttagning av en viss mängd benmärg eller i vissa fall all märg från lårbenets märgkanal. (resurfacingscan.be)
 • Han vill först kolla på oss barn om vi har benmärg som passar. (blogg.se)
 • Hittills har källor till stamceller varit främst benmärg och hjärn- och fostervävnad. (fof.se)
 • Benmärg är dock smärtsamt att utvinna, hjärnans stamceller har inte gått att få fram på något praktiskt sätt och hantering av fostervävnad väcker ofta etiska frågor. (fof.se)
 • Man kom på idén att leta efter stamceller i fettvävnaden eftersom den utvecklas ur samma cellager som benmärg och ben - mesodermet. (fof.se)
 • I dag använder man istället stamceller från vuxna donatorer, framförallt från benmärg och fettväv. (va.se)
 • Men för de övriga handlar det om att hitta en lämplig donator som kan bidra med stamceller eller benmärg, se Läkemedelsvärlden 30 januari 2020. (dagensmedicin.se)
 • Personer mellan 18 och 35 års ålder som är villiga att donera stamceller eller benmärg kan anmäla sig. (lakemedelsvarlden.se)
 • Diagnosen ställs med direktmikroskopi genom påvisande av parasiten i mjälte, benmärg, sårskrap, lever eller lymfkörtlar. (karolinska.se)
 • Cirka 20 % är deponerati lever, benmärg och mjälte, varifrån det kan mobiliseras vid behov. (lifebutiken.se)
 • Hos de som har Gauchers sjukdom typ 1 drabbas framförallt mjälte, lever, benmärg och skelett. (tlv.se)
 • Stadium IV innebär spridd sjukdom, till exempel till benmärg, lever eller till andra icke lymfatiska organ. (cancerfonden.se)
 • Vid nedsatt enzymaktivitet inlagras glukosylceramid i kroppens organ, framför allt i lever, mjälte och benmärg. (tlv.se)
 • Indianerna - liksom rävar, vargar och pumor - åt även kaninernas lever, hjärta, benmärg, hjärna och självklart dess fett. (runnersworld.se)
 • Sjukdomen attackerar organ som lever, mjälte och benmärg och sänker immunförsvaret så att den infekterade lätt drabbas av andra infektioner. (lakareutangranser.se)
 • Man byter enkelt sagt ut sjuk benmärg mot frisk från en givare. (wikipedia.org)
 • Detta innebär att en sjuk benmärg byts ut mot en frisk från en donator exempelvis vid leukemi. (ki.se)
 • Han har donerat benmärg till sin far, tillika tränare, som är svårt sjuk och är ännu inte i fysisk form för att kunna genomföra programmen. (mynewsdesk.com)
 • Hayden Ryals, 26, donerade benmärg till flickan - som överlevde, och ställde upp som brudnäbb på sin hjältes bröllop. (aftonbladet.se)
 • Hayden Hatfield donerade tillräckligt med benmärg för två transplantationer. (aftonbladet.se)
 • 6-10 lufttorkade utstryk från benmärg, används till Giemsa och järnfärgning och ev. (regionkalmar.se)
 • Minst 7 utstryk av benmärg. (vgregion.se)
 • Individer som drabbas av en så allvarlig sjukdom att de behöver ta emot donerad benmärg eller blodstamceller är främst barn och unga. (dagensmedicin.se)
 • Under kursen Immunologi får du kunskap om de olika cellulära och molekylära komponenterna i vårt immunsystem och hur de olika cellerna utvecklas från blodstamceller i vår benmärg (stamcellsforskning). (uu.se)
 • Fem stycken utbytbara dynor, fyllda med simulerad benmärg. (laerdal.com)
 • Simulerad benmärg kan aspireras för verifiering av nålens placering. (laerdal.com)
 • Mattias Carlsten är läkare och forskare och donerar benmärg till kollegors forskningsstudier. (ki.se)
 • Virus transporteras sedan vidare via blodet och förökar sig i mjälte, tarm och benmärg. (sva.se)
 • Fungerar stödjande för benmärg, muskler, nervsystem och matsmältningsenzymer. (enlagomdosgront.se)
 • Förutom borttagning av benhalsen medför den här standardmetoden också borttagning av en viss mängd benmärg eller i vissa fall all märg från lårbenets märgkanal. (resurfacingscan.be)
 • Om flödescytometrisk cellfenotypning önskas sprutas aspirerad benmärg ner i ett EDTA-rör med cirka 1 ml steril fysiologisk koksaltlösning - blandas väl. (regionblekinge.se)
 • Vid önskan om flödescytometerisk immunfenotypning skickas benmärg i heparin eller ÊDTA rör för analys. (regionkalmar.se)
 • Rättvisa ligger i vår organisations benmärg och internt har alla våra kollegor samma finansiella möjligheter och chans att lära och växa inom företaget. (mercuriurval.com)
 • Efter ett benmärgsprov såg man inga cancerceller däremot att hans benmärg slutat fungera. (familjeliv.se)
 • I unga år innehåller benen röd benmärg men med stigande ålder ersätts denna i extremiteternas rörben av gul benmärg . (wikipedia.org)
 • Övriga hålrum i benen innehåller gul benmärg. (1177.se)
 • För att ställa diagnos vid maligna lymfom krävs i första hand en kirurgisk biopsi från lymfkörtel, mjälte, tonsill, benmärg eller annan vävnad. (cancercentrum.se)
 • krypteptielceller i tarm, lymfoid vävnad (lymfknutor, mjälte och thymus) och benmärg samt placentavävnad och fostervävnad. (sva.se)
 • Benmärg borde inte tas bort från kroppen mer än när det är absolut nödvändigt! (resurfacingscan.be)