• Varje ben omges av en tunn bindvävshinna som kallas benhinna. (1177.se)
 • Min högra benhinna var ganska öm och stram förra veckan, exempelvis. (blogg.se)
 • Benens hålrum utfyllas af benmärg (se d. o.), medan själfva bensubstansen utgöres af benväf (se d. o.) och benens yta omslutes af benhinna (se d. o. (runeberg.org)
 • Löparknä kallas den smärta som placerar sig på knäts utsida och som kommer av överbelastning av senstråk, slemsäck eller benhinna. (skadekompassen.se)
 • Benhinna kallas en membran, som utanpå omkläder benen, begynnande och slutande der ledgångsbråsken vidtaga. (apotekvarer-nettbutikk.life)
 • Barnets skelett omges av ett mycket kraftigt periost (benhinna) som ofta förhindrar grava felställningar och periostet kan användas som "mothåll" vid reposition. (internetmedicin.se)
 • Benet omges av en benhinna vilken är rikligt försedd med blodkärl och nerver. (hastsverige.se)
 • Anspänning av muskler som påverkar benhinna och fot. (ryggakuten.com)
 • Skelettet har en så kallad benhinna ytterst, och i benhinnan fäster bland annat muskler som ser till att skelettet kan röra på sig genom inflytande av signaler från nervsystemet. (crossfit162west.com)
 • Allt skelett täcks av en benhinna och som är smärtkänslig. (hiresounds.co.uk)
 • Han fann bland annat att en skapad benhinna bidrog på ett avgörande sätt till läkningen av en skapad bendefekt i en råttas käke. (vetenskaphalsa.se)
 • Vi tar reda på varför kroppen inte klarar av att fördela krafterna optimalt, utan istället skapar en överbelastning av tex höger benhinna. (agilokliniken.se)
 • I alla fall om man ska tro Wikipedia där det på sidan för benhinnor står: "Benhinna används också i folkmun som namn för främre skenbensmuskeln ( m. tibialis anterior) . (fredrikzillen.se)
 • Exempelvis vill vi finna orsaken till varför höger benhinna är smärtsam och inte vänster, trots lika många steg i löpspåret, exempelvis. (agilokliniken.se)