• Inossias elastiska bencement är testat i laboratoriemiljö och vissa prekliniska tester är gjorda men ytterligare tester och studier krävs för en CE-märkning, vilket tar tid och är kostsamt. (uu.se)
 • Inossias nya elastiska bencement ska förbättra behandlingen av bensköra patienter. (luthagsnytt.se)
 • Malin Nilsson och Cecilia Persson på Inossia siktar på den europeiska marknaden för sitt elastiska bencement som ska skydda kotor från nya frakturer. (luthagsnytt.se)
 • Dina nya knädelar fogas i de allra flesta fall samman med benet med hjälp av bencement, ett material för att förankra konstgjorda leder. (gangbar.se)
 • Nu används i flesta fall bencement för vidhäftningen mellan protesens 'cap' och ledkulan, men det är inte tanken att bencementet skall ersätta patientens egen benmassa som förlorades. (resurfacingscan.be)
 • Inossia utvecklar ett nytt elastiskt bencement som kan förbättra behandlingen av bensköra patienter med brott på ryggkotorna. (uu.se)
 • De har tagit fram ett nytt bencement som skyddar kotor från nya frakturer genom att materialet är betydligt mer elastiskt och mjukare än dagens material. (luthagsnytt.se)
 • Samtidigt har en debatt pågått huruvida de ämnen som protesens metall och "bencement" utsöndrar är cancerframkallande eller inte, och de studier som undersökt detta har visat på olika resultat - en del pekar på ökad risk, andra inte. (fof.se)
 • Vid den vanligaste operationsmetoden fästs protesdelarna med bencement. (doktorn.com)
 • I vissa fall ersätts även knäskålens ledyta med en plastdel, som även den oftast fixeras med bencement. (gangbar.se)
 • Vid den klassiska vertebroplastiken fylls hålrum med bencement under högt tryck vid ett minimalt invasivt ingrepp. (avicenna-klinik.com)
 • Bone Cement Implantation Syndrom (BCIS) eller bencementimplantationssyndrom kan förekomma vid alla kirurgiska ingrepp som använder bencement för att förankra protesen. (gu.se)
 • Protesen gjuts fast i benhåligheterna på överarmsbenet respektive armbågsbenet med hjälp av bencement. (netdoktor.se)
 • Cementerad fixation - protesen gjuts fast med hjälp av en härdande plast (polymetylacrylate, bencement). (wikipedia.org)
 • Nu visar ny forskning vid Sahlgrenska akademin att kvinnliga patienter oftare får en traditionell totalprotes som stabiliseras med bencement, medan svenska män som får en ny höftled oftare får en skelettförankrad titanprotes. (6miljonerklubben.com)
 • Vid dålig benkvalitet/kraftig osteoporos kan det vara mycket svårt att erhålla stabil fixation och osteosyntesen kan kompletteras med benersättningsmedel eller intraosseöst bencement. (ortopedboken.se)
 • bencement med antibakteriellt läkemedel, blodpåsar med antikoagulantia, etc. (lakemedelsverket.se)