• Rester av bek mpningsmedel hittades i 15 procent av produkterna. (ekoweb.nu)
 • 6 av de ekologiska produkterna inneh ll rester av bek mpningsmedel som inte var till tna f r livsmedelsproduktion. (ekoweb.nu)
 • N r bek mpningsmedel (kalla det gifter eller milj gifter) hittas i livsmedel fr n konventionellt lantbruk och halterna ligger ver g llande gr nsv rden, s heter det att man har fullst ndig kontroll ver l get och att de r s f att de inte utg r n gon h lsorisk. (giftfritt.se)
 • Trots att regeringen redan 1992 visste att behandlingen, ven i l ga doser, innebar en allvarlig h lsorisk kritiserade man de b nder som v grade anv nda metoden med bek mpningsmedel. (giftfritt.se)
 • Det nervgift man behandlat f ren med, organofosfatbaserade bek mpningsmedel, tas upp direkt genom huden. (giftfritt.se)
 • Hanteringen med att doppa f r i bek mpningsmedel har ven visat sig f rorena mark och vatten. (giftfritt.se)
 • Organofosfater anv nds inte bara i bek mpningsmedel, utan inom m nga andra omr den, fr n mjukg rare i plast till nervgaser (nervgaser som r bland det allra giftigaste som syntetiserats av m nniskan). (giftfritt.se)
 • I USA och Kanada har man funnit en tydlig koppling mellan ADHD och exponering f r nedbrytningsprodukter fr n bek mpningsmedel baserade p organofosfater - samma typ av medel som anv nds av f rfarmare. (giftfritt.se)
 • H lsoproblem erk nns s llan trots att en uteslutningsmetod ofta visar att det inte g r att hitta andra orsaker n bek mpningsmedel. (giftfritt.se)
 • En sak r dock s ker - bek mpningsmedel r gift och insekticider r nervgifter. (giftfritt.se)
 • frukt r utbredd, men det verkliga f rh llandet r att en enda kopp kaffe r lika cancerframkallande som alla bek mpningsmedel vi f r i oss under ett helt r. (schaff.se)
 • Nyckelprodukterna har varit handelsg dsel och bek mpningsmedel, som h jt produktiviteten i jordbruket s att arbetskraft kunnat frig ras f r den industriella tillv xt som skedde parallellt. (schaff.se)
 • Australiens livsmedelsmyndighet rapporterar om bek mpningsmedelshalter i ekologiskt producerade livsmedel som tangerar gr nsv rdena f r konventionellt producerade livsmedel. (ekoweb.nu)
 • Problemen m ste givetvis l sas - men detta g ller ven f r bek mpningsmedelsrester och andra gifter i all annan mat - antingen den kommer fr n konventionellt eller ekologiskt lantbruk - sj lvklart! (giftfritt.se)
 • N r du ter ekologiskt finns inga bek mpningsmedelsrester. (giftfritt.se)
 • Inneh llet av bek mpningsmedelsrester i en flaska med sesamolja fr n USA inneh ll halter som tangerade de till tna gr nsv rdena f r livsmedel. (ekoweb.nu)