• diabetes typ 1, Behcets syndrom och Raynauds sjukdom. (lakemedelsvarlden.se)
 • De symtom du beskriver med blåsor och sår i mun och underliv tillsammans med feber och hög sänka är symtom som förknippas med Behcets sjukdom. (netdoktor.se)
 • Andra diagnoser är möjliga men de symtom du nämner är mest typiska för Behcets sjukdom. (netdoktor.se)
 • Crohns sjukdom, även känt som Crohns syndrom och regionell enterit, är en typ av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) som kan drabba alla delar av mag- och tarmkanalen från mun till anus. (wikipedia.org)
 • Andra tillstånd som ger liknande symptom kan vara: irritable bowel syndrome (IBS) och Behcets sjukdom. (wikipedia.org)
 • Positivt patergitest har emellertid också rapporterats vid Sweets syndrom , pyoderma gangrenosum och kronisk myeloisk leukemi (KML) behandlad med interferon-alfa. (internetmedicin.se)
 • Mitigare är inte ett botemedel för giktartrit eller Behcets syndrom, och det kommer inte att förhindra dessa sjukdomar från framåt. (medikament.se)
 • Typiska exempel är Systemisk lupus erythematosus (SLE) , MCTD (blandad bindvävssjukdom) , Systemisk skleros / skleroderma , (Dermato) - myosit , Sjögrens syndrom och överlappande tillstånder som skleromyositt og odifferentierad sys Termisk bindvävssjukdom som diskuteras på sina egna sidor. (bindevevssykdommer.no)
 • Behçets syndrom är en systemisk vaskulitsjukdom som involverar blodkärl av olika storlek. (internetmedicin.se)
 • De som har tydliga motoriska och sensoriska distala symtom hänförs till Charcot-Marie-Tooths syndrom (CMT). (internetmedicin.se)
 • En 39-årig man som var kända för att ha behcets syndrom drabbats av en akut hjärtinfarkt bakåt-vägg, recept za luxat . (apoteksverige.life)
 • Det har tidigare rapporterats fall av Guillain-Barrés syndrom efter HPV-vaccinering, men i denna studie kunde man inte se något fall under uppföljningstiden på 90 dagar. (lakemedelsvarlden.se)
 • Generiska former av kolchicin har använts för att behandla eller förhindra attacker av gikt, eller för att behandla symptom av Behcets syndrom (såsom svullnad, rodnad, värme och smärta). (medikament.se)
 • Aktivering av Th17-celler och IL-17 tycks vara av betydelse fr a vid akuta attacker av Behçets syndrom. (internetmedicin.se)