• Huvudaktiviteter är bevakning av forsknings- och behandlingsresultat samt informationsspridning. (google.com)
 • Sammendrag Utviklingen innen intervensjonsradiologien gir bedre behandlingsmuligheter for mange pasientgrupper, bedret behandlingsresultat samt redusert komplikasjonsfrekvens og liggetid. (tidsskriftet.no)
 • Inför mitt besök skickade han dokumentation om Bicom och det snarlika instrumentet MORA samt sammanställningar av behandlingsresultat. (vof.se)
 • I vårt program ingår också test av hiv , rådgivning och att följa patienterna, behandlingsresultat och eventuella biverkningar. (lakareutangranser.se)
 • För att lösa svåra medicinska utmaningar och hitta lösningar för att nå bästa möjliga behandlingsresultat för patienter är det avgörande med breda samarbeten inom forskning och innovation. (pfizer.se)
 • Våra behandlingsmetoder och behandlingsresultat utvärderas, kvalitetskontrolleras och genomgår förändringar, baserat på forskning och beprövad vetenskap. (akademiska.se)
 • Behandlingsresultat finns i registret från år 2007. (medscinet.com)
 • Kunskap om läkemedel är A och O för att nå ett bra behandlingsresultat. (lif.se)
 • Kunskap om läkemedel och dess användning är en viktig förutsättning för att nå bra behandlingsresultat. (lif.se)
 • Armbågsledsdysplasi drabbar många hundar och är ett område där det behövs mer kunskap om prognos och behandlingsresultat. (slu.se)
 • Att använda en sensor som bedömer personens avslappning är ett objektivt mått på behandlingsresultat. (vgregion.se)
 • Humana studier har visat positiva behandlingsresultat och FMT rekommenderas vid multipelt recidiverande CDI. (svf.se)
 • Målet med myAir är att engagera patienten och göra denne mer delaktig i sin behandling och på så vis öka följsamheten till behandlingen för ett bättre långsiktigt behandlingsresultat! (somnapne.se)
 • Tillsammans med individanpassad återkopling utifrån behandlingsresultat ger tjänsten en mer engagerad patient och ett bättre långsiktigt behandlingsresultat. (somnapne.se)
 • Licens beviljas om en patient inte uppnått tillfredställande behandlingsresultat med godkända läkemedel. (tlv.se)
 • En motiverad och kunnig patient leder till mer gynnsamma behandlingsresultat för individen och för samhället. (lif.se)
 • Elevhälsans personal håller sig fortlöpande informerad om behandlingsresultat via behandlingsenhet eller socialtjänst. (alingsas.se)
 • Hälso- och sjukvården måste också hitta sätt att hantera skllnaderna i kvalitet och behandlingsresultat. (karolinska.se)
 • Förväntat behandlingsresultat är i genomsnitt 1-2 kg per vecka, under den strikta perioden. (vgregion.se)
 • Våra behandlingsresultat har publicerats i vetenskapliga och medicinska tidskrifter. (mando.se)
 • Rökfrihet i samband med operation är ett konkret exempel på en hälsofrämjande åtgärd där vetenskapliga studier har visat på omedelbara resultat i form av kortare vårdtider och bättre behandlingsresultat. (vetenskaphalsa.se)
 • Subjektivt behandlingsresultat utvärderas i form av en årlig patientenkät. (makulareg.se)
 • Det goda mötet mellan läkare och patient är grunden till ett gott behandlingsresultat. (cityortopedi.se)
 • För ett gott behandlingsresultat är det mycket viktigt att kärlväggarna hela tiden är sammanpressade. (estetikspecialisten.se)
 • Målsättningen vid dagens implantatbehandling är att det önskade protetiska resultatet ska styra implantatens placering för ett optimalt behandlingsresultat. (invitepeople.com)
 • Produkter som används före, under och efter "skin resurfacing"-behandlingar för att uppnå ett optimalt behandlingsresultat. (renewskin.se)
 • Vid uteblivet behandlingsresultat måste diagnosen omprövas och utredningen inriktas efter detta. (rjl.se)
 • En bättre förståelse av detta är betydelsefull då den kan användas till utvecklingen av bättre diagnostiska metoder, till effektivare habiliteringsstrategier och till förbättrade metoder för att kvantifiera behandlingsresultat. (umu.se)
 • Det är även av vikt att utveckla nya metoder för att följa sjukdomsförlopp och behandlingsresultat. (neurologiisverige.se)
 • Kommentarsfälten fylls i stället snabbt med personliga sjukdomsberättelser, vittnesmål om fantastiska eller katastrofala behandlingsresultat, möjliga och omöjliga symtom samt länkar till ofta ovetenskapliga artiklar, filmer och blogginlägg som stödjer den egna övertygelsen. (lakemedelsvarlden.se)
 • Ett antal mindre studier utan kontrollgrupp visade positiva behandlingsresultat och läkemedlen har använts i stor omfattning världen över under pandemin. (lakemedelsvarlden.se)
 • I dag har vi till exempel mycket bra kliniska data på våra behandlingsresultat, men jag är inte helt säker. (albert.nu)
 • Än så länge ger medicinering sämre behandlingsresultat än anpassad aktivitet, kost och sömn - tills någon bevisat motsatsen! (neuropedagogik.se)
 • För att utvärdera behandlingsresultat och eventuella biverkningar av ECT, rekommenderas systematiskt användning av standardiserade skattningar före och efter behandlingsserie. (vgregion.se)
 • Du som kund kan förvänta dig visst behandlingsresultat som direkt efter behandlingen, men även ökad täthet av kollagen i det behandlade området som utvecklas över tid, ca 3-4 månader. (splendidabeauty.se)
 • Hur kan man till exempel beakta de bakgrundseffekter som påverkar patienternas behandlingsresultat, börjande med socioekonomisk status - en patient med mindre resurser tvingas ofta välja en billigare behandlingsmetod, som inte håller lika länge som en dyrare. (hammaslaakarilehti.fi)
 • Tänker på detta med uppriktighet tex inom vårdyrket, om man skall vara totalt ärlig mot en patient i alla lägen, då kanske vi varken skulle gå med på medicinering (med tanke på innehåll/verkan för uppnått resultat) eller vilja behandla oss för en sjukdom som läkaren tex inte kan lova behandlingsresultat för. (ifokus.se)
 • Röntgenundersökning, MR-undersökning eller artroskopi kan göras då diagnosen är oklar och/eller då förväntat behandlingsresultat uteblivit. (knasmarta.se)