• Även om Sverige i dag har jämförelsevis goda behandlingsresultat för flera cancersjukdomar så står vi inför stora utmaningar framöver. (regeringen.se)
 • För att nå goda behandlingsresultat har vi lärt oss att samarbete med anhöriga är mycket viktigt. (netdoktor.se)
 • 2. SKR - Sveriges Kommuner och Regioner bör införa ett nationellt kvalitetsregister och följa upp behandlingsresultat, patienternas övriga sjukdomar och livskvalitet. (vf.se)
 • Syftet är att bidra till nationellt likvärdig handläggning av dessa patienter, och att successivt förbättra behandlingsresultat och livskvalitet. (cancercentrum.se)
 • Med de kriterier som vi nu tagit fram kommer behandlingsresultat att bedömas på samma sätt hos alla patienter, säger Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, i ett uttalande. (lakartidningen.se)
 • För att lösa svåra medicinska utmaningar och hitta lösningar för att nå bästa möjliga behandlingsresultat för patienter är det avgörande med breda samarbeten inom forskning och innovation. (pfizer.se)
 • Det gäller såväl uppföljning på individnivå för att följa behandlingsresultat för enskilda patienter, som uppföljning på verksamhetsnivå som underlag för planering och utveckling av vård- och behandlingsinsatser, säger Regina Ylvén. (socialstyrelsen.se)
 • Mycket allvarligt klander, som kan jämställas med forskningsfusk, riktas mot att man i en av de studier som ligger till grund för doktorsavhandlingen har filtrerat bort en stor mängd patienter - till synes för att kunna uppnå ett bättre behandlingsresultat än om samtliga patienter med hyperakusi skulle ha inkluderats i studien. (thenhf.se)
 • Toleransen säkerställer behandlingens säkerhet och minimerar risken för hudirritationer samt garanterar kontinuerligt förbättrade behandlingsresultat. (mimass.se)
 • Kostnader, behandlingstid och behandlingsresultat samt 3D-simuleringen. (drsmile.se)
 • Våra behandlingsresultat utvärderas kontinuerligt och rapporteras till kvalitetsregistret SibeR ( https://siber.registercentrum.se/ ). (internetpsykiatri.se)
 • Intensifiering av strålbehandlingen med kortare förkortad behandlingsperiod ger inte bättre behandlingsresultat men däremot ökade akuta biverkningar. (forskning.se)
 • Att prata om behandlingsalternativ, inklusive tillgång till studier med nya behandlingar, leder till bättre behandlingsresultat. (onkologiisverige.se)
 • För varaktiga behandlingsresultat krävs det en kombination av behandlingar. (mikrocirkulationifokus.se)
 • Det ger snabbare behandlingsresultat och kortare rehabiliteringstid. (helisporthalsa.se)
 • Chansen att du hittar positiva behandlingsresultat och studier r oftast stor. (laserpartner.se)
 • Det är den kombinerade kunskapen om hur vården upplevs och behandlingsresultat som leder till att vi kan utveckla diabetesvården på ett sätt som både förbättrar hälsan och livskvalitén för personer med diabetes. (dagensdiabetes.se)