• I ett nytt behandlingsprotokoll för ALL ska cancersjuka barn få en mildare behandling och fler av de mest svårbehandlade barnen botas. (barncancerfonden.se)
 • Internationellt blev han uppmärksammad när han med nytt behandlingsprotokoll kunde transplantera njurar mellan individer med olika blodgrupp. (wikipedia.org)
 • Nytt behandlingsprotokoll med cytostatika som vi fått från en läkare i USA. (steinbrenner-nyberg.se)
 • Det fanns tidigare inget samarbete mellan de olika strålcentra kring strålbehandling av barnen utan dessa frågor var reglerade av olika behandlingsprotokoll som diskuterades i de barnonkologiska arbetsgrupperna (VSTB, VCTB, SBLG). (blf.net)
 • Stefan Söderhäll arbetar med en jämförelse av två olika behandlingsprotokoll som används vid återfall i leukemi, köpa billigt cevinolon. (apotekvarer-nettbutikk.life)
 • Den här tekniken ger utmärkt ljud på bärbara datorer tillsammans med exakta behandlingsprotokoll och codecs, fantastisk högtalarkonstruktion och stora resonanskammare. (asus.com)
 • Efter många års erfarenhet av olika behandlingar, studier och vetenskaplig dokumentation har de tagit fram exakta behandlingsprotokoll för olika symtom och tillstånd. (medicinkvinnan.com)
 • Det är viktigt att behandla så tidigt i förloppet som möjligt och med adekvata läkemedelsdoser enligt ett strukturerat behandlingsprotokoll. (docplayer.se)
 • I internet-KBT har patienten regelbunden kontakt med psykolog via en säker webbplats och arbetar efter ett strukturerat behandlingsprotokoll under 10 veckor. (flimmerstudien.se)
 • Sedan Julius första behandling, har nya behandlingsprotokoll införts - bland annat en mycket stark medicin, som påverkar kroppen likt en tsunami. (team-rynkeby.se)
 • Alla nya behandlingsprotokoll diskuteras kritiskt. (blf.net)
 • Den zoonotiska sjukdomen som topplistades av WHO hade en dödlighet på 75 procent - och utan vaccinations- och behandlingsprotokoll. (jornalagazeta-ap.com)
 • Det är en till två procent, som får återfall av den typen av cancer som Julius har, vilket innebär att man inte riktigt har någon statistik eller tydliga riktlinjer för vilket behandlingsprotokoll som är bäst att följa. (team-rynkeby.se)
 • Det förutsätter att deltagaren har genomfört nivå A, har tagit sig an litteratur och behandlingsprotokoll så man är rustad för det kliniska momentet samt har teoretiska och praktiska förutsättningar att arbeta kliniskt med affektiva störningar. (interpersonellpsykoterapi.se)
 • I vissa fall är detta behandlingsprotokoll för snabbt för patienten. (artuvet.com)
 • Exempelvis att definiera egenvårdsmaterial, vilka behandlingsprotokoll som ska användas, vidareutveckla inklusions- och exklusionskriter för vissa typer av insatser. (spotidoc.com)
 • Lyckligtvis så har ett ökat antal skadedjurstekniker börjat använda mekaniska metoder och en mer preventiv approach i sina behandlingsprotokoll istället för att bombardera utsatta områden med kemikalier. (silvandersson.se)
 • Anti-VEGF-behandling för våt AMD: utvärdering av behandlingsprotokoll och effekt efter lång tid. (makulareg.se)
 • Vi erbjuder psykologisk behandling för ätstörningar baserad på Christopher Fairburns behandlingsprotokoll (KBT-E), som i första hand riktar sig till personer med bulimi eller hetsätningsproblematik. (wennerdalzellerothpsykologi.se)
 • Exakt vilken behandling som är rätt för dig beror på en mängd olika individuella faktorer som äggreserv, så vi erbjuder skräddarsydda behandlingsprotokoll beroende på varje patients behov. (vitanova.dk)
 • Sverige använder man ett trettio år gammalt behandlingsprotokoll med det enklaste, smalspåriga penicillinpreparatet och behandlar i 10 dagar. (borrelia-tbe.se)
 • Sverige är unikt bland utvecklade länder genom att man inom det medicinska etablissemanget fortfarande bara diskuterar frågan utifrån ett trettio år gammalt behandlingsprotokoll, bløde og små cauda epididymis. (brightpicture.se)
 • Sade en ideal hjärnskakning protokoll skulle ta upp fyra viktiga punkter utbildnings tränare, föräldrar och deltagare att titta efter tecken på skallskador, sätta upp riktlinjer för att göra miljön säker för idrottare, inrättande av en behandlingsprotokoll bör en hjärnskakning ske och utveckla en process för att hjälpa skadade spelare kommer tillbaka i spelet sakta och säkert. (oakleyradarpace.se)
 • Eftersom nyupptäckt kliniska bevis kan ändra behandlingsprotokoll, alla medicinska studier övervakas noggrant och kräver en stor mängd tillsyn. (threebackyards.com)
 • De har akutläkare som uppbackning per telefon samt förutbestämda behandlingsprotokoll. (sjukhuslakaren.se)
 • Behandlingsprotokoll och studier fokuserar på att minimera risker för allvarliga seneffekter utan att försämra behandlingsresultaten för dem med bäst prognos samt att utveckla behandlingen för dem med sämst prognos. (kvalitetsregister.se)
 • Vi har tillämpat konventionella behandlingsprotokoll på patienter med neuropatisk smärta och finner det relevant att komplettera med medicinsk cannabis. (stenocare.se)
 • Dessutom är det rätt få barn som strålbehandlas (ca 100/år i Sv. (blf.net)
 • Tack vare ett förbättrat behandlingsprotokoll kan läkarna nu säkrare identifiera vilka barn som behöver en mer intensiv behandling. (onkologiisverige.se)
 • Jag är inte avundsjuk på de föräldrar som väntade på dag 29 imorgon med besked om vilket behandlingsprotokoll deras barn ska få. (kampabasti.com)
 • Babette kommer att visa hur Dr Baddakys produkter kan bidra till en lyckad behandling där det är aktuellt (behandlingsupplägg, behandlingsprotokoll). (drbaddaky.no)
 • Under vägledning av Dr. Obagi har ZO® utvecklat ett brett spektrum av effektiva produkter, hudvårdslösningar för daglig användning och behandlingsprotokoll som bidrar till och upprätthåller en god hudhälsa. (klinikpangea.se)
 • Först behöver man studera eventuella effekter på frisk vävnad och optimala behandlingsprotokoll, säger Viktor avslutningsvis. (gu.se)
 • Jag vet att vårt behandlingsprotokoll säger att man för flera minuter sedan skulle ha övervägt att avsluta behandlingen. (lakareutangranser.se)
 • ett behandlingsprotokoll tillämpas två gånger i veckan i 20 minuter vardera. (esteworldturkey.com)