• Hillringsbergs HVB är ett specialiserat behandlingshem för vuxna män med missbruk- och psykisk ohälsa. (hillringsberg.com)
 • Samtidigt: när socialtjänsten beviljat människor behandling på behandlingshem under 3-6 månader till stora kostnader, motiverade att bryta sitt missbruk därefter, ni placerar ni dem på lågtröskelboendet där det är fritt att vara påverkad. (hn.se)
 • Vi som arbetar på Valet har antingen levt med en missbrukare eller klarat sig ur ett missbruk så vi vet hur det är att leva med skuldkänslor och oron som ett missbruk ger. (mynewsdesk.com)
 • Individ- och familjeomsorgen (IFO) ansvarar för att missbrukare får den hjälp och vård som de behöver och ska även arbeta förebyggande och motverka missbruk av alkohol och narkotika samt sprida kunskap om drogers skadeverkningar. (vingaker.se)
 • Jag kritiserar i artikeln inspektionen för vård och omsorg för att placera fullt friska unga män från annat land på behandlingshem för barn och unga med psykosocial problematik (ofta missbruk och våldsproblematik) Hur IVO bär ett stort ansvar för misslyckad integration och att många friska och kreativa "ensamkommande" landat i missbruk och utanförskap genom att just blivit behandlade som hjälplösa, sjuka och missbrukare. (aftonbladet.se)
 • Att hjälpa missbrukare ut ur ett missbruk och leva på ett annat sätt är otroligt svårt, det kräver ett långt motiveringsarbete, förklarade Marie Ljungberg Schött. (svt.se)
 • Det finns inte en missbrukare som planerat sitt missbruk. (maiplu.se)
 • Om du vill ha vård och hjälp för ditt missbruk kan du antingen få det på ett behandlingshem, öppenvård, särskilda insatser eller med hjälp av daglig terapi. (missbrukare.se)
 • Om en person har ett så gravt missbruk att den riskerar att fara illa kan socialtjänsten enligt lagen om vård av missbrukare, LVM, tvångsomhänderta personen. (missbrukare.se)
 • Missbrukaren hamnar då på ett behandlingshem som ska hjälpa individen att bli fri från sitt missbruk. (missbrukare.se)
 • VAL-BO är ett Behandlingshem för missbruk i Norrköping Östergötland. (valbo.nu)
 • Förvaltningsrätten kan besluta om tvångsplacering av vuxna missbrukare. (laholm.se)
 • Gryning V rd AB r landets st rsta f retag inom HVB och erbjuder ett brett, varierat och kundanpassat v rdutbud f r barn, ungdomar, familjer och vuxna missbrukare. (vakanser.se)
 • Vi erbjuder ett brett, varierat och kundanpassat vårdutbud för barn, ungdomar och familjer i kris, vuxna missbrukare samt för ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. (gryning.se)
 • Jag har begransat mig till vård av vuxna missbrukare. (docplayer.se)
 • Alla behandlingshem är inte för missbrukare o kriminella utan det finns de som jobbar med ungdomar som mår skit. (netdoktor.se)
 • Särskilda behandlingshem för barn och ungdomar kallas ofta för Paragraf 12-hem. (behandlingshem.se)
 • Behandlingshem f r barn och ungdomar i ldern 10-18 r, f r barn och ungdomar med sv ra psykiska st rningar och/eller omfattande sociala problem. (sigbritt.se)
 • Behandlingshem f r ungdomar. (sigbritt.se)
 • På guruns direktiv startade Larsson Kärnans behandlingshem för kriminella och missbrukare. (wikipedia.org)
 • Behandlingshem f r kriminella och missbrukare. (sigbritt.se)
 • Kurserna äger rum både i Stockholm och på andra platser i Sverige, ibland är de specialinriktade på vissa personalgrupper som arbetar på kliniker, sjukhus och behandlingshem för missbrukare men oftast är de öppna för alla som vill lära sig tekniken, oavsett vilken arbetsplats de är knutna till. (yourvismawebsite.com)
 • VAL-BO Behandlingshem erbjuder ett vårdprogram som ser till den enskilda individen och vi arbetar aktivt med dennes hela situation. (valbo.nu)
 • kristna församlingar som arbetar med hemlösa och behandlingshem med kristen grundsyn är ingen ovanlighet. (wordpress.com)
 • Driver behandlingshem och arbetar mot narkotika. (curlie.org)
 • Vi följde henne mellan olika ungdomsvårdsanstalter, sjukhus och behandlingshem. (forum.se)
 • Efter åtta år och 21 vistelser på sjukhus och behandlingshem för missbrukare beslutade Mark, som var 41 år gammal när han dog, att han hade fått nog. (respektlivet.nu)
 • I Island ar dock alkoholistvårdssystemet uppbyggt kting det psykiatriska sjukhusets vård och darfor ar den vård av alkoholister och andra missbrukare som forsiggår på psykiatriska sjukhus integrerad i den islandska statistiken. (docplayer.se)
 • Här hamnar hon mellan stolarna på en resursfattig missbruksvård som inte tar emot psykiskt sjuka, och behandlingshem för psykiskt sjuka som inte tar emot drogberoende. (forum.se)
 • Behandlingshem f r psykiskt sjuka. (sigbritt.se)
 • Till exempel en tonårstjej i en riskmiljö, som har rymt från ett behandlingshem och hamnar på Sergels torg, inte har nånstans att ta vägen och sover hemma hos män som utsätter henne för sexuellt våld. (situationsthlm.se)
 • När missbruket är mycket allvarligt och frivilliga insatser inte bedöms som genomförbara, kan en utredningar göras med stöd av Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). (gotland.se)
 • Gryning Vård erbjuder insatser i hemmiljö, i jour- eller familjehem och på behandlingshem vid ca 40 olika enheter, i hela Västra Götaland. (gryning.se)
 • Efter sju år inom psykvården och olika behandlingshem är han fortfarande sjuk. (st.nu)
 • Både Sandra och Alexander kämpade med sin drogfrihet på olika behandlingshem och stödboenden. (helamanniskan.se)
 • Bergslagens Behandlingshem erbjuder mer n behandling av beroendesjukdomen. (sigbritt.se)
 • Gryning driver b de behandlingshem, familjehem och ppenv rdsverksamheter och har cirka 35 verksamheter bel gna inom V stra G talands l n. (vakanser.se)
 • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att ändra betalningsansvaret för placering av villkorligt frigivna missbrukare på behandlingshem. (riksdagen.se)
 • Samaaria Estii Misjon, vår samarbetspartner, driver behandlingshem för missbrukare och frigivna fångar. (kavat.nu)
 • Istället skickades Anders till Ågården, ett behandlingshem för missbrukare, men där konstaterade personalen att han hade för stora psykiska besvär för att ta emot någon behandling och skickade honom till psykiatriska klinikens akutmottagning. (st.nu)
 • När kommunen öppnade sitt s.k. lågtröskelboende på Kilavägen gavs instruktioner till samtliga handläggare inom socialförvaltningen att alla aktiva missbrukare skulle placeras där. (hn.se)
 • Vånäs behandlingshem i Vingåker kan tvingas dra ner på sin verksamhet för missbrukare. (sverigesradio.se)
 • I Valets verksamhet - förutom rehabilitering av missbrukare - ingår också utbildning av chefer och anhöriga till missbrukare. (mynewsdesk.com)
 • Den allmänna vården har dessutom inte alltid resurser att hand om missbrukare, det saknas vårdplatser m m. (mynewsdesk.com)
 • Den ena, en 21-årig kille från Stockholm, tog en överdos på ett behandlingshem - och det dröjde timmar innan personalen upptäckte att han avlidit. (maiplu.se)
 • Insatsen kan vara exempelvis: samtalskontakter, öppenvårdsbehandling samt uppföljning, vård i behandlingshem samt uppföljning m.fl. (pajala.se)
 • Bland hennes meriter kan n mnas att hon tidigare har haft uppdrag som chefs verl kare, som konsultl kare p en av R da Korsets enheter f r m nniskor med psykiska skador efter tortyr och traumatiska upplevelser, som konsultl kare p ett av Statens institutionsstyrelses (SiS) behandlingshem f r miss brukare, samt ven arbetat n gra r med barn- och ungdomspsykiatri. (bokus.com)
 • Behandlingshem f r pojkar mellan 14-20 r med problematik inom Narkotika, alkohol & psykosocial problematik, samt viss psykiatri. (sigbritt.se)
 • Om du blir beviljad bistånd i form av vård på behandlingshem har kommunen sedan juni 2019 infört Lagen om valfrihetssystem (LOV). (eskilstuna.se)
 • Exempel på hjälpinsatser som kräver ansökan är kontaktperson, stöd i hemmet och behandlingshem. (tanum.se)
 • Jag har levt som missbrukare i 40 år. (corren.se)
 • Oansvarigt eller en hjälp att motivera missbrukare att starta ett nytt liv. (svt.se)
 • Du kan själv kontakta Beroendemottagningen Vägen ( 016-710 83 38 ) för samtal eller Vårnäs behandlingshem ( 0151-51 80 90 ). (eskilstuna.se)
 • Batman är det på sitt sätt och Spiderman med, men låt snubbarna jonglera med två barn, heltidsplugg, två jobb och en respektive på behandlingshem så får vi se hur många städer som blir räddade under tiden. (blogspot.com)
 • Det är önskvärt att den enskilde deltagit i kommunens behandlingsinsatser, eller att den bedöms som otillräcklig, innan vård på behandlingshem beviljas. (koping.se)
 • I mycket svåra fall kan tvångslagstiftningen, Lagen om vård av missbrukare, LVM bli aktuell. (tibro.se)
 • 7 LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (tvångsvård), inleds. (gotene.se)
 • Vid ett tillfälle tvångsomhändertogs William och placerades på ett LVM-hem (lagen om vård av missbrukare). (hn.se)
 • De lagar som främst reglerar socialtjänstens uppdrag är Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). (pajala.se)
 • Detta görs på någon av socialtjänstens myndighetsenheter vilket betyder att en utredning görs med stöd av olika lagar som tillexempel socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av missbrukare (LVM). (eskilstuna.se)
 • Individ- och familjeomsorgens uppgifter inom missbruksvården regleras av Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). (berg.se)
 • I särskilt allvarliga fall har samhället skydlighet att ingripa för att en person ska få vård med stöd av Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). (alvesta.se)
 • Det visar titeln på hennes licentiatuppsats (1997): "Det är i alla fall mitt barn" - en studie om att vara missbrukare och mamma skild från barn. (sydsvenskan.se)
 • Att vara eller ha varit missbrukare och samtidigt mamma är skuldbelagt och människor jag mött har sett ner på mig. (helamanniskan.se)
 • Jag är mamma till tre underbara barn och fru till en missbrukare. (alkoholhjalpen.se)
 • På rubriken kan det uppfattas som att jag är mamma till en missbrukare, hehe. (alkoholhjalpen.se)
 • Kitty menar att det här är ett idealiskt boende om man är gammal missbrukare, alla sköter olika saker, hon sköter städningen och tar hand om sin vän Eva som har problem med fötterna. (faktum.se)
 • Kilavägen, Falkenberg, är ett boende för missbrukare. (hn.se)
 • Insatserna sker oftast i öppenvård på hemmaplan, men kan i vissa fall också ske på behandlingshem. (alvesta.se)
 • Och jag försökte, jag försökte förklara att jag inte hade någon tillit till dem, att de och jag kommit på kant, och att mitt fall är speciellt och att jag verkligen ville ha hjälp, behandlingshem, stöd vad som helst. (babyborderline.com)
 • den 2 mars Fråga 1999/2000:651 av Rolf Olsson v till socialminister Lars Engqvist om psykiskt funktionshindrade missbrukare Utvärderingen av 1995 års psykiatrireform, som kom förra året, visade bl.a. på att psykiskt funktionshindrade personer med missbruksproblem är en utsatt grupp i samhället. (riksdagen.se)
 • Det är ett otroligt kompetent behandlingshem. (valbo.nu)
 • Detta är ett av Sveriges bästa behandlingshem. (valbo.nu)
 • Hon påpekar att vården av missbrukare brister hela vägen. (hn.se)
 • Min dotter föddes sommar-08 och hennes pappa bor på behandlingshem. (favoritlistan.se)
 • Han får en plats på en av statens låsta institutioner för missbrukare, Rällsögården. (svt.se)
 • Kim har bott på en av statens låsta institutioner för missbrukare, Rällsögården. (svt.se)
 • Vård på behandlingshem ska ses som en del i ett längre vårdprogram och kompletteras av behandlingsinsatser i kommunen före och efter. (koping.se)
 • Ett privat behandlingshem i Sävsjö i Småland har betalat missbrukare för att vårda en gravt förståndshandikappad pojke. (aftonbladet.se)
 • På vårt behandlingshem stöder vi gästerna i bostadsjakt och jobbsök. (1000lankar.com)
 • Kim är en av de missbrukare som mot sin vilja hamnat på låst institution. (svt.se)