• Texten vecklar ut sig som en gobel ng, g r utvikningar som behandlar den hemliga svenska 1800-talshandeln med opium, parsiernas urgamla begravningsritualer och egenheterna i britternas kolonialstyre detta reportage om ett m rkv rdigt folk ger inga enkla svar p sv ra fr gor. (bokus.com)
  • I dag n r de ursprungliga papyrusarna r terfunna varifr n Joseph Smith p stod sig ha " versatt" det Abraham sj lv egenh ndigt skulle ha nedtecknat p sagda papyrus s st r det pinsamt klart att papyrusarna r minst 2000 r f r unga och att de inneh ller egyptiska begravningsritualer som inte har n got som helst samband med det Joseph Smith p stod. (lege.net)
  • Genom att använda gestaltningsformer som normalt förknippas med de ritualer och platser vi brukar i samband med döden - exempelvis det sakrala rummet, begravningsritualer och de efterlevandes platser för minne - har Frisk sökt förmedla allvaret i den situation naturen och mänskligheten nu tycks befinna sig i. (mattiasfrisk.com)
  • Har synen på klass, religion och genus förändrats i begravningsritualer och minnesskapande? (stockholm.se)
  • Lagstadgad rätt till islamiska begravningsritualer på statliga kyrkogårdar samt att Hamburg stad tillhandahåller nödvändig mark för begravning. (snaphanen.dk)