• Homo betyder lika och zygot betyder befruktad äggcell. (wikipedia.org)
 • Könscellerna eller gameter är haploida celler som tillverkas för att skapa en ny individ, en komplett befruktad zygot . (wikipedia.org)
 • I samband med befruktningen smälter ägget och spermien samman och bildar en befruktad äggcell (zygot) som först därefter börjar dela på sig för att bilda en ny individ. (expressen.se)
 • Människans utveckling börjar vid befruktningen (med sammanfogningen av ägg och spermier) till en enda cell som kallas zygot (en befruktad äggcell). (sanktjohannes.info)
 • Sädescellerna mognar och utvecklas i bitestiklarna innan de är dugliga för att befrukta en äggcell. (wikipedia.org)
 • För att förstå hur DS bildas är det nödvändigt att ha en uppfattning om hur embryot (fostret) utvecklas från en enda befruktad äggcell i tikens livmoder. (gulliksrud.com)
 • Varje människa med alla olika celltyper och vävnader utvecklas från en första befruktad äggcell genom upprepade celldelningar. (eliazon.net)
 • Det är könskromosomerna som bestämmer om en befruktad äggcell ska utvecklas till en hane eller till en hona. (blogspot.com)
 • Vid 28 års ålder har en spermie bakom sig 15 gånger fler celldelningar än en motsvarande äggcell hos kvinnan. (wordpress.com)
 • Den manliga könscellen kallas spermie eller sädescell , och den kvinnliga äggcell eller bara ägg . (wikipedia.org)
 • Det bildas då äggceller som saknar X-kromosom (det vill säga den cell som blir utan vid separeringen) och när en sådan äggcell befruktas av en "X-spermie", blir resultatet en kvinna med genotypen X0. (wikipedia.org)
 • Skulle äggcellen istället blivit befruktad med en "Y-spermie" skulle cellen dö. (wikipedia.org)
 • Den mänskliga utvecklingen är en kontinuerlig process som börjar när en äggcell blir befruktad av en spermie. (sanktjohannes.info)
 • För högre djur används vanligen termen individ om den ontogenetiska produkten av en befruktad äggcell. (wikipedia.org)
 • dels fortsätter oogenes, och dels förbereds livmodern till att ta emot en eventuellt befruktad äggcell. (wikipedia.org)
 • Progesteron sköter om att livmodern blir optimalt förberedd på att nästla in en befruktad äggcell. (dokteronline.com)
 • Mot detta betonar de att när en äggcell blir befruktad, uppkommer "en ny, unik och genetiskt komplett människa. (signum.se)