• Två tredjedelar av Skånes befolkningstillväxt under de kommande tio åren väntas ske i Malmö, Lund och Helsingborg där antalet invånare väntas öka med sammanlagt 84 816 personer. (newsoresund.se)
 • Befolkningsexplosionen Världens befolkning Överbefolkning Kommunernas befolkningstillväxt 2010-2035 - prognos av SCB på uppdrag av Svenskt Näringsliv, september 2011. (wikipedia.org)
 • Sverige står inför en rekordsnabb befolkningstillväxt. (swedbank.se)
 • Så mycket snabbare blir inte befolkningstillväxt i Sverige. (dagenssamhalle.se)
 • Vårt östra grannland har nu en befolkningstillväxt på endast 0,2 procent och det är sannolikt att Sverige med tiden också närmar sig denna nivå, givet att vi inte inför drastiska åtgärder som att fördubbla barnbidraget eller att öka invandringen påtagligt. (ekonomism.us)
 • Under perioden 1810-1840 flyttade medelpunkten sakta västerut som en konsekvens av befolkningstillväxt i de västra delarna av södra Sverige. (scb.se)
 • Vi räknar med en befolkningstillväxt på 2 procent per år. (hd.se)
 • Karlskrona kommun ska strategiskt arbeta för att ha utrymme för en befolkningstillväxt på 2 procent per år. (karlskrona.se)
 • De senaste åren har de allra flesta svenska kommuner haft befolkningstillväxt genom invandring från utlandet. (helahalsingland.se)
 • Dessutom bör regeringen utreda eventuell kompensation till kommuner och landsting med kraftig befolkningstillväxt. (skl.se)
 • Vi anser också att regeringen bör utreda om kommuner med kraftig befolkningstillväxt har strukturella kostnader för detta och att de bör kompenseras inom kostnadsutjämningen. (skl.se)
 • Befolkningstillväxt, klimatfrågor och sociala förändringar påverkar hur vi lever och arbetar. (sodexo.com)
 • Kursen fokuserar på ekonomisk tillväxt, teknologisk förändring, industrialisering och jordbruksutveckling med speciell hänsyn till sociala dimensioner, befolkningstillväxt, hälsovård och utbildning. (gu.se)
 • Befolkningstillväxt eller folkökning är ett mått på en folkmängds tillväxt och definieras i absoluta tal där: befolkningstillväxt = nativitet + immigration - mortalitet - emigration. (wikipedia.org)
 • Beroende på hur framtida befolkningstillväxt och inrikes flyttningar fördelar sig kanske det snart blir Finspång eller Motala som kan stoltsera med att vara Sveriges befolkningsmedelpunkt. (scb.se)
 • Anledningen är främst befolkningstillväxt och en global ökning av matproduktionen. (avanza.se)