• Nationalencyklopedin, befolkningstäthet. (ne.se)
 • Politiskt styre och befolkningstäthet tycks vara de främsta orsakerna till varför vissa kommuner väljer att inte införa systemet. (ekonomifakta.se)
 • Flera parametrar avgör hur mycket vindkraft som kan byggas i en viss kommun, såsom exempelvis yta, befolkningstäthet och vindförhållanden. (sverigesradio.se)
 • Arjeplog är till ytan Sveriges fjärde största kommun, med ca 2.800 invånare vilket ger landets lägsta befolkningstäthet på 0,2 invånare/ km². (webbkameror.se)
 • Dessutom har Malta en befolkningstäthet på runt 1 400 personer per kvadratkilometer. (europa.eu)
 • Större städer som Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg har områden med en befolkningstäthet på över 10 000 invånare per kvadratkilometer. (scb.se)
 • Med en yta på 1 827 kvadratkilometer ger det en befolkningstäthet på 15 invånare per kvadratkilometer. (bollnas.se)
 • År 2015 hade Sverige 24 invånare/km² (utifrån landets area borträknat insjöar och vattendrag) vilket kan jämföras med jordens genomsnittliga befolkningstäthet som var 56 invånare/km² (all landareal borträknat Antarktis ) vid denna tidpunkt. (wikipedia.org)
 • Lista över länders befolkningstäthet ^ SCBs karta: Befolkningen i Sverige 1994/95, befolkningsrutkarta över Sverige, Skala 1:1 250 000. (wikipedia.org)
 • Danmark som har en mycket större befolkningstäthet än Sverige har ändå bara 2.380 döda. (gp.se)
 • Sverige har en högre befolkningstäthet och en lägre medelålder än i Finland. (hbl.fi)
 • Baserat på erfarenheterna från Sverige beror uppkomsten av nya vårdenheter på områdets befolkningstäthet och åldersstruktur. (sitra.fi)
 • Det bör dock noteras att Sverige och USA tillhör de länder som har fler fall än vad som bör förväntas givet befolkningstäthet och möjligen kan policy där ha spelat en roll. (ekonomism.us)
 • Städer med hög befolkningstäthet anses av vissa vara överbefolkade, även om graden av detta påverkas av faktorer så som bostadskvalitet, infrastruktur och tillgång till resurser. (versus.com)
 • Vägdensitet och befolkningstäthet är faktorer som inte påverkar effekten av investeringarna. (diva-portal.org)
 • Viktiga bidragande faktorer till den ökade spridningen av virusen innefattar ökande befolkningstäthet, resande, samt en förändrad klimatsituation. (umu.se)
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser. (sli.se)
 • Läge, avstånd, topografi, befolkningstäthet och typ av bebyggelse är exempel på faktorer som påverkar kostnaderna. (stromstad.se)
 • Stora kommuner i norr har lägst befolkningstäthet. (scb.se)
 • Åtta av de tio kommuner som har högst befolkningstäthet ligger i Stockholms län. (scb.se)
 • Politiskt styre och befolkningstäthet tycks vara de främsta orsakerna till varför vissa kommuner väljer att inte införa systemet. (ekonomifakta.se)
 • Brasilien befolkningstäthet karta (Sydamerika - Amerika) för att skriva ut. (maps-brazil.com)
 • Brasilien befolkningstäthet karta (Sydamerika - Amerika) att ladda ner. (maps-brazil.com)
 • Egypten befolkningstäthet karta (Norra Afrika och Afrika) för att skriva ut. (maps-egypt.com)
 • Planeringens omfattning grundar sig på geografiska förhållanden, befolkningstäthet och riskanalyser. (socialstyrelsen.se)
 • Förutom geografiska data utgår OnSSET också från andra relevanta parametrar som befolkningstäthet, befintliga elnät, närhet till infrastruktur som vägar och järnvägar och tillgängliga kraftkällor. (kth.se)
 • Areal och befolkningstäthet 2019-12-31, Norrbottens län. (regionfakta.com)
 • Av den totala landarealen har 76 procent en befolkningstäthet på en person eller färre. (scb.se)
 • Enligt dem beräknas kompletteringen av skatteintäkter så att 75 procent fördelas på basis av utjämningsgränser som bestäms enligt kommunens befolkningstäthet och 25 procent på utjämningsgränser som bestäms enligt församlingens medlemsantal. (evl.fi)
 • Jag tror att större befolkningstäthet spelar in. (doktorn.com)
 • Befolkningstäthet spelar såklart roll för utfallet, men siffrorna visar att vallentunaborna har agerat ansvarsfullt. (vallentuna.se)
 • Inget tydligt samband mellan koncentration av DEHA och befolkningstäthet (dvs storlek på reningsverk) kunde påvisas. (diva-portal.org)
 • Till detta adderas information som befolkningstäthet, befintliga elnät, närhet till infrastruktur som vägar, järnvägar och tillgängliga kraftkällor. (etn.se)
 • Totalt har området drygt 116 000 invånare (2014) med en befolkningstäthet på 13 personer per km2. (helasverige.se)
 • Data över antalet smittade kombineras med data om befolkningstäthet och även geolokalisering. (di.se)
 • Brottsligheten varierar med befolkningstäthet och är särskilt koncentrerad till landets större städer. (bra.se)
 • Om Stockholm hade samma befolkningstäthet som Arjeplog skulle där bo ett 50-tal personer. (webbkameror.se)
 • Frågor kring Europas befolkning och befolkningstäthet. (lektion.se)
 • Partille är litet till ytan och samtidigt nummer 15 i befolkningstäthet. (mp.se)
 • Befolkningstäthet är ett mått som lätt leder till missförstånd. (wikipedia.org)
 • Hög befolkningstäthet leder till större utbyte av idéer och färdigheter och förhindrar att nyttiga sådana går förlorade. (fof.se)