• Befolkningsstudier både i Sverige och internationellt visar att depressioner har blivit vanligare högre upp i åldrarna. (mynewsdesk.com)
 • De befolkningsstudier som gjorts i Stockholm visar att ungefär hälften av 90-åringarna säger sig vara relativt friska. (su.se)
 • En nyligen genomförd metaanalys av befolkningsstudier visar en genomsnittlig förekomst på 17 % i åldrarna 9-12 år och 7,5 % bland ungdomar 13-18 år. (ludmilla.se)
 • Befolkningsstudier och studier genomförda på arbetsplatser i Sverige visar att 10-20 procent har en riskkonsumtion av alkohol. (foretagshalsor.se)
 • Befolkningsstudier visar att personer som regelbundet äter sjögräs inte har mineralbrist. (glimja.com)
 • I större befolkningsstudier undersöker forskare även om det kan finnas andra riskfaktorer som kan orsaka klaffsjukdom. (hjart-lungfonden.se)
 • Anna Lundberg , docent, är historiker och arbetar som forskare och lärare vid Centrum för befolkningsstudier vid Umeå universitet. (smakprov.se)
 • Sedan 2015 ingår Demografiska databasen - liksom det tidigare Centrum för befolkningsstudier (CBS), forskningsprogrammet Åldrande och livsvillkor (ALC) och Forskarskolan i befolkningsdynamik och offentlig politik - i Enheten för demografi och åldrandeforskning (Cedar), som är en tvärvetenskaplig centrumbildning av svenska och internationella forskare och forskargrupper inom bland annat historia, kulturgeografi, medicin[förtydliga] och statistik. (wikipedia.org)
 • Ingmar Skoog är forskare och leder befolkningsstudier om demens och alzheimer. (sverige-apotek.life)
 • Andra befolkningsstudier har visat på samband mellan PFAS-halter i blodet hos mödrar och minskad födelsevikt eller försämrat immunförsvar hos barnet. (ki.se)
 • Men även tidigare befolkningsstudier har visat på en ökad risk för demens hos personer som använder syrapumpshämmande läkemedel. (land.se)
 • Befolkningsstudier har visat att från 10 % till 46 % av alla kvinnor kan ha nedsatt sexuell lust. (netdoktor.se)
 • Befolkningsstudier har tidigare visat på ökad förekomst av demens hos de som använder syrapumpshämmare. (forskning.se)
 • Forskningen är translationell och omfattar studier på cel nivå, klinisk nivå samt befolkningsstudier. (ki.se)
 • Forskningen inom gruppen translationell medicin arbetar med biomedicinska lösningar på frågeställningar som uppstår exempelvis ur vetenskapliga upptäckter i laboratorier, klinisk verksamhet eller befolkningsstudier. (his.se)
 • I en pilotstudie har han samordnat 21 svenska befolkningsstudier, omfattande nästan en miljon svenskar, och därigenom bland annat upptäckt nya orsaker till så kallad subarachnoidalblödning - en ovanlig men allvarlig form av stroke. (uu.se)
 • Metodologiskt handlar det bland annat om att återanalysera fyra stycken befolkningsstudier som utförts mellan åren 1992-2005 vid avdelningen för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. (esh.se)
 • Vi erbjuder det enda heltäckande masterprogrammet för demografi - befolkningsstudier - i Sverige. (su.se)
 • Forskarna har följt över 60 000 kvinnor och 45 000 män i två svenska befolkningsstudier under en relativt lång tid: Kvinnorna deltog i genomsnitt i 20 år och männen i 11 år. (mejeriteknisktforum.org)
 • Livstidsprevalensen har i amerikanska befolkningsstudier angetts vara 8 % med högre prevalenstal hos kvinnor (10 % hos kvinnor jämfört med 5 % hos män). (internetmedicin.se)
 • Detta borde öka risk för bröstcancer hos kvinnor men befolkningsstudier har inte kunnat bekräfta detta samband (vilket påstås i filmen What the Health). (lakareforframtiden.se)
 • Har du frågor om datahantering, FAIR data och tillgång till forskningsdata inom befolkningsstudier, medicin och folkhälsa? (akademiliv.se)
 • Dessa preliminära TDI-värden baseras på data från befolkningsstudier. (ki.se)
 • Studien bygger på data från Swelogs 2008/2009 (Swedish Longitudinal Gambling Study), en av världens största långsiktiga befolkningsstudier som undersöker relationen mellan spel om pengar och hälsa. (gu.se)
 • Forskarna hoppas nu få fler relevanta data än i tidigare befolkningsstudier. (vetenskaphalsa.se)
 • For det første tyder data fra flere norske befolkningsstudier på at bruk av illegale dopingmidler ikke er økende. (nordicwelfare.org)
 • Genom analyser i befolkningsstudier, studier i mänsklig vävnad och försöksdjur ända ner på molekylnivå, kan vi påvisa effekten av genen och dess involvering i risken för utveckling av typ 2 diabetes. (vetenskaphalsa.se)
 • Eva har också samarbetat med forskargruppen Neuropsykiatrisk epidemiologi, Göteborgs universitet, med fokus på personlighetsaspekter i befolkningsstudier. (gu.se)
 • Forskningen bygger på de befolkningsstudier som har bedrivits i Göteborg sedan 1960-talet. (gu.se)
 • Se filmen Population Change - a key issue for our future planet och läs mer om magisterprogrammet i befolkningsstudier . (umu.se)
 • Möjligen kan instrumentet användas vid uppföljning av dem som erhållit Fysisk aktivitet på recept samt som kan formuläret vara användbart för större befolkningsstudier och kohortstudier. (vgregion.se)
 • Det går att hitta befolkningsstudier där sambanden mellan sockerkonsumtion och övervikt är mindre klara. (lakareforframtiden.se)
 • Det exakta antalet zazaer är okänt, på grund av brist på större aktuella befolkningsstudier. (wikipedia.org)
 • Han har också initierat flera befolkningsstudier som identifierat både riskfaktorer och skyddsfaktorer för Alzheimers sjukdom. (demenscentrum.se)
 • Dokumentation för produkten är baserad på både befolkningsstudier, historia och kliniska prövningar. (med24.se)
 • FOTO: COLOURBOX.COM Biomarkörers roll i befolkningsstudier I kliniken är allergisk sensibilisering i sig tämligen ointressant, men kan vara viktig i ljuset av misstänkt sjukdom. (docplayer.se)
 • En påtaglig sänkning av antalet självmord kräver ett systematiskt arbete med teoriutveckling, forskning, utbildning, pilotstudier, begränsade befolkningsstudier samt till sist generella riktlinjer, såsom man sedan länge arbetat med olycksfallsprevention inom trafiken. (suicidprev.com)
 • Likaså att vårdkvaliteten skulle gynnas av bildandet av så kallade Comprehensive Cancer Center efter internationell modell, där det bedrivs både grundforskning och klinisk forskning, men också vård, utbildning av vårdpersonal och allmänhet, befolkningsstudier och cancerförebyggande arbete. (onkologiisverige.se)