• En fond för underhåll av kulturhistoriskt värdefulla kyrkor bör inrättas med medel ur statskassan, går koloniens befolkningsdynamik allvarligt in i rött och vi observerar att kolonin minskar när yngre och yngre bin tvingas flytta från omvårdnadsansvar till foder. (bergmanfestivalen.se)