• barn, åldringar och sjuka! (loviisa.fi)
  • Runt 30 000 coronasmittade, läkare som är tvungna jobba även om de är sjuka och åldringar som dör i ensamhet på sjukhuset. (yle.fi)
  • På la Pari arbetade Gunilla af Halmstad, vars mamma vuxit upp på Trulstorps fattighus bland åldringar, fattighjon och mentalt sjuka. (ottar.se)
  • Kvalificerad vårdpersonal tillkallar i det här skedet på en ambulans, eller åtminstone på en sjuksköterska som kan göra en medicinsk bedömning av min gamla farmor. (vardforbundetbloggen.se)
  • Privata entreprenörer tjänar millioner på arbetslösa, utslagna, åldringar och barn. (blogg.se)
  • Hatbrott kan alltså vara en försvårande omständighet, men det är inte något unikt för hatbrott, även brott mot handikappade eller mot barn eller åldringar kan klassas som att ha försvårande omständigheter. (blogspot.com)
  • Hos åldringar kan de enda symptomen vara illamående, plötsligt försämrat allmäntillstånd eller förvirring. (kaypahoito.fi)
  • Det enda sättet att göra en tillförlitlig bedömning är att undersöka den vetenskapliga evidensen för varje enskilt vaccin. (vaccin.me)
  • Behovet av palliativ vård är redan stort och blir sannolikt större i framtiden med en ökad andel åldringar i befolkningen. (studylibsv.com)