• Detta är en sammanfattning av 2 väldigt intressanta artiklar om bröstcancer och östrogendominans, samt bröstcancer och bioidentisk progesteronkräm. (zarahssida.se)
  • I de flesta fall kan DCIS definieras som pre-cancer, precis som stadium 1 och 2 vid cellprovtagning anses vara pre-cancer. (zarahssida.se)
  • a) Beskriv den epigenetiska mekanismen DNA-metylering (2 p) b) På vilket/vilka sätt inverkar epigenetisk reglering vid cancer, avseende onkogener och tumörsuppressorgener? (docplayer.se)