• Några av träningens hälsoeffekter kan bero på att mångårig konditionsträning förändrar aktiviteten hos viktiga gener i våra muskler. (medicinskaccess.se)
 • Tumörcellerna har sitt DNA-fel i gener som styr apoptos (programmerad celldöd). (internetmedicin.se)
 • Programmerad celldöd regleras av Bcl-2-proteiner och "beslutet" om cellens öde sker genom deras interaktion på ytan av mitokondriens yttre membran. (medicinskaccess.se)
 • Genom att ge en detaljerad karaktärisering på makroskopisk nivå såväl som atomnivå i sin avhandling framgår det att för att få en fullständig förståelse av mekanismen kring programmerad celldöd kan lipider och biomembran inte förbises och deras interaktioner med Bcl-2-proteiner måste ingå i en fullständig beskrivning av denna process. (medicinskaccess.se)
 • I de flesta fall kan DCIS definieras som pre-cancer, precis som stadium 1 och 2 vid cellprovtagning anses vara pre-cancer. (zarahssida.se)
 • 3 Klinisk forskning 2009 Forskning inom barn- och kvinnosjukvård 2009 Område 1, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sektionen för kvinnors och barns hälsa, Sahlgrenska akademin Förord Kvinnosjukvård samt Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus bildar tillsammans Område 1 inom Sahlgrenska universitetssjukhuset. (docplayer.se)
 • Translationella studier av fettomsättningens betydelse för utveckling av metabolt syndrom Frida Sundberg Barn 0-7 år med diabetes mellitus typ 1 (DU7) Familjens livskvalitet och hantering av kost, fysisk aktivitet och hypoglykemier Diana Swolin-Eide Studier av benvävnaden hos barn vid hälsa och sjukdom Göran Wennergren Mekanismer, riskfaktorer och friskfaktorer vid allergi och astma hos barn Barnkardiologi Malin Berghammer Född med hjärtfel- hur upplevs framtiden som vuxen? (docplayer.se)
 • 2 Lärare: Karin Franzén, IHM, Örebro Universitet 1. (docplayer.se)
 • Detta visade Artur Dingeldein i sin avhandling som han försvarade vid Umeå universitet den 1 juni. (medicinskaccess.se)
 • Fredagen den 1 juni försvarade Artur Dingeldein, Kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln " Bax and oxidized phospholipids - a deadly complex: Apoptotic protein-lipid assemblies studied by MAS NMR spectroscopy" . (medicinskaccess.se)
 • Dessutom görs en cellsuspension (material från ett antal punktioner sprutas ned i ett EDTA- eller heparinrör innehållande ca 1 ml buffrad koksaltlösning) för flödescytometrisk och/eller immuncytokemisk analys. (cancercentrum.se)
 • Ange svaren till respektive lärare på separata skrivningspapper om inget annat anges * Bilaga 1 skall sammanföras med svaren till Elisabet Tinas frågor. (docplayer.se)