• Bayes sats används flitigt inom statistiken, bland annat för dolda Markovmodeller . (wikipedia.org)
  • Bayes sats används till att kombinera insamlade, statistiska data med andra informationskällor såsom expertutlåtande samt allmänt kända fakta. (wikipedia.org)
  • Satsen har fått sitt namn av matematikern Thomas Bayes (1702-1761). (wikipedia.org)
  • Bayes teorem, i sammanhanget terror, säger att sannolikheten att ett sms/e-mail är skrivet av en terrorist, baserat på en viss uppsättning ord, är likställigt sannolikheten att finna dessa ord i andra terroristers sms/e-mail, gånger sannolikheten att varje sms/e-mail är skrivet av en terrorist, delat med sannolikheten att finna dessa ord i vilket vanligt sms/e-mail som helst. (blogg.se)