• Some new combinations of corticioid fungi (Basidiomycota. (gu.se)
  • Taxonomisk historia och synonyminformation på dessa sidor hämtas från många källor men i synnerhet från British Mycological Society's GB Checklist of Fungi och (för basidiomycetes) på Kew's Checklist of the British & Irish Basidiomycota. (thenoshlifeblog.com)
  • Du kan känna med företrädare för flera phyla: kulinariska svamp, till exempel, tenderar att tillhöra Basidiomycota stammen, medan många sjukdomsalstrande jästsvampar, tillsammans med penicillin, kommer från Ascomycota eller "sac svampen" Stam. (debok.net)