• Bartonella bacilliformis orsakar Oroyafeber. (wikipedia.org)
  • Bartonella har varit en tropikmedicinsk kuriositet och synonymt med infektion orsakad av B. bacilliformis , spridd via sandmyggor i Anderna i Sydamerika. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Egenskapen delas av B. henselae, B. bacilliformis och B. quintana . (folkhalsomyndigheten.se)
  • Bartonella henselae är organismen som orsakar "Cat scratch fever", en självbegränsande sjukdom förutom hos immunförsvarsförsvagade värdar (personer). (wikipedia.org)
  • Sjukdomens orsak har länge varit okänd men numera är det visat att den långsamväxande bakterien Bartonella henselae ger upphov till den. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Både B. henselae och B. quintana har pili som troligen fungerar som virulensfaktorer och möjliggör intracellulär växt i epitelceller. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Sjukdomen som kan orsakas av såväl B. henselae som B. quintana beskrevs först hos en AIDS-patient 1983. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Skyttegravsfeber, eller femdagarsfeber, är en infektionssjukdom orsakad av bakterien Bartonella quintana som överförs till människan av den vanliga lusen, Pediculus humanus. (wikipedia.org)
  • Senare har genus Bartonella förts bort från familjen Rickettsiales för att bilda en egen familj, Bartonellacae , eftersom de inte innehåller obligat intracellulära patogener. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Patienterna insjuknar med allmänna infektionstecken och feberattacker med ca 5 dagars mellanrum ("quintane" fever). (folkhalsomyndigheten.se)