• Borrelia, bartonella och psoriasis - vad ska jag göra? (netdoktor.se)
  • Flickan hade genomgått en mängd undersökningar i Sverige, bland annat två magnetkameraundersökningar, test för Borrelia, Bartonella, Epstein Barr-virus och sköldkörtelsjukdom. (habilitering.se)
  • Kognitiva störningar är mångfacetterade och kan också förekomma vid andra kroniska infektioner, såsom infektioner med borrelia, Bartonella och Toxoplasma. (dedimed.com)
  • Senare har genus Bartonella förts bort från familjen Rickettsiales för att bilda en egen familj, Bartonellacae , eftersom de inte innehåller obligat intracellulära patogener. (folkhalsomyndigheten.se)