• I panelen deltog företrädare från företag som samarbetar med Rädda Barnen och som organisationen tycker går i bräschen för barns rättigheter. (di.se)
  • Vill du engagera dig i Det handlar om kärlek och arbeta för barns rättigheter? (dinarattigheter.se)
  • FN:s barnkonvention innehåller rättigheter som varje barn ska ha och gäller alla upp till 18 år som bor eller vistas i landet. (grums.se)