• Behandlingsm len och till mpningen utvidgades och blev mer allm ngiltig i klinisk barnpsykologi, familjebehandling, h lsopsykologi, beteendepediatrik. (kbt.nu)
 • Jag har läst Barnkultur, Barnpsykologi, Barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms Universitet. (korlingsord.se)
 • I sista ring på gymnasiet föreslog en yrkesrådgivare mig att bli tandläkare med inriktning på barn med både tandläkarutbildning och studier i barnpsykologi. (psykologforbundet.se)
 • I egen regi ger OI även en ST-tandläkarkurs i barnpsykologi och barnpsykiatri samt kurs i generell smärtlindring och sedering med inriktning mot lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård för tandläkare. (lj.se)
 • barnpsykologi, den gren av psykologin som ägnas åt barns och ungdomars psykiska utveckling (se också utvecklingspsykologi ). (ne.se)
 • Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1962 Gästrin, Jan. Teoretisk barnpsykologi. (wikipedia.org)
 • Efter grundliga fackstudier såväl hemma som i Frankrike och Tyskland - i Berlin, Leipzig och Jena - har han verkat genom ett synnerligen mångsidigt pedagogiskt författarskap, genom vetenskapliga och populärvetenskapliga föreläsningar - hans talekonst kan kallas glänsande - och genom seminarieöfningar i barnpsykologi och pedagogik i Uppsala. (runeberg.org)
 • Författarens lyhördhet för barns känslor och föreställningsvärldar och hennes omutliga ställningstagande på deras sida är ett modernistiskt drag som kopplar ihop böckerna med den radikala barnpsykologi med "fri uppfostran" på programmet, som började vinna insteg i Sverige under mellankrigstiden. (nordicwomensliterature.net)
 • En stor del av Anna Freuds arbete inom barnpsykologi var banbrytande och verkligen ovärderligt. (utforskasinnet.se)
 • Hans arbete, särskilt när det gällde barnpsykologi, blev känt i Amerika. (24infohealth.com)
 • Vi kräver därför att Sverige tar sitt ansvar och ser till att kunskapen om sexualbrott, konsekvenser av trauma, barnpsykologi och normer omedelbart prioriteras i det svenska polis- och rättväsendet. (metro.se)
 • Därför publicerade hon boken Stadsbarn (1935) där hon presenterade idéer om en ny reformerad svensk förskola, byggd på modern barnpsykologi. (wikipedia.org)
 • En stor diskussion inom barnträdgårdslärarinnekåren fördes nu där de tidigare allmänt omfattade idéerna från Fröbel om vikten av en hemliknande och innerlig inriktning för barnträdgårdarna ställdes mot Alva Myrdals syn på barnuppfostran som utgick från modern forskning i barnpsykologi. (lararnashistoria.se)
 • Jag skriver till dig eftersom jag har blivit en ledsen och förvirrad mamma av att läsa så mycket om föräldraskap och barnpsykologi. (viforaldrar.se)