• Jørgensen är specialist i barnpsykiatri, överläkare vid Bispebjerg Hospital i Köpenhamn och docent i barn- och ungdomspsykiatri vid Köpenhamns universitet. (wikipedia.org)
 • Första samarbetet var i projektet Barnkonstmuseum 1999 - mobila utställningar och workshops på bland annat Världskongressen i barnpsykiatri i samarbete med Astrid Lindgrens sjukhus, Vattenfestivalen med SOS Barnbyar, Kulturvagnen med SJ som rullade med ordinarie tåg Stockholm-Malmö-Göteborg. (mynewsdesk.com)
 • Ibland behövs det ett nära samarbete mellan skola och socialtjänst, habilitering eller barnpsykiatri. (malmo.se)
 • Hon godkändes som psykoanalytiker 1933, specialist i psykiatri 1951, och i barnpsykiatri 1953. (wikipedia.org)
 • Yrkesverksamhet med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen (läkare med specialistutbildning i psykiatri eller barnpsykiatri uppfyller denna behörighet). (su.se)
 • Annell blev medicine licentiat vid Karolinska institutet i Stockholm 1933, medicine doktor vid Uppsala universitet 1953 och var docent i barnpsykiatri 1953-63. (wikipedia.org)
 • A case of conversion hysteria" spelades in i utbildningssyfte, avsändare var den docent i barnpsykiatri som behandlade Jeanette på Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus i Stockholm. (kurera.se)
 • Vi önskar en medarbetare med intresse av barnpsykiatri som vill vara en del av vår mottagning och den utveckling som pågår hos oss. (mynetworkglobal.com)
 • När utredning och behandling är aktuellt i unga år behövs medverkan från både barnmedicin och barnpsykiatri. (lakartidningen.se)
 • Vuxenhabiliteringen är en länsövergripande specialistverksamhet med mottagning i Hälsingland och Gästrikland, inom verksamhetsområdet familjehälsa, habilitering och barnpsykiatri. (regiongavleborg.se)
 • Även erfarenheter från barnpsykiatri och miljöterapeutiskt arbete är meriterande. (botkyrka.se)
 • Här samarbetar socialtjänst, åklagare, barnklinik, polis och barnpsykiatri så att barnen bara behöver komma till ett ställe. (sundsvall.se)
 • Tema: Barnpsykiatri (prel) Se hela vårens program i bif. (janusinfo.se)
 • I dag bedriver man barnpsykiatri - på uppdrag av regionen - i hela Östergötland. (pbm.se)
 • Vid ett Centrum för barns utveckling ska bedrivas öppen barnmedicinsk vård och öppen barnpsykiatri integrerat. (gp.se)
 • I Kristianstad finns akutmottagning för både vuxenpsykiatri och barnpsykiatri. (kristianstad.se)
 • Margareta har arbetat inom arbetspsykologi, barnpsykiatri, skolpsykologverksamhet och vuxenpsykiatri under dessa områdens uppbyggnad i Västerås och har därmed en bred erfarenhet inom psykologins område. (org.se)
 • BOF används som behandlings- och utredningsmodell inom barnpsykiatri, socialtjänst, barnhabilitering och barnhälsovård i Sverige, Norge och Tyskland. (bof-tejping.com)
 • F.n. verksam som överläkare i Barnpsykiatri på Sanks/Karasjok i Nordnorge på en ungdomspsykiatrisk avdelning samt som konsult inom barnpsykiatri Sverige. (madinsweden.org)