• Den officiella termen för barnlöshet efter fosterdöd i livmodern är sekundär barnlöshes, eftersom familjen ju redan har ett (eller flera) barn som dött i livmodern. (kohtukuolema.fi)
 • Vid sekundär barnlöshet kan det första barnet ha fått sin början snabbt, medan ytterligare barn inte kommer trots önskan. (kohtukuolema.fi)
 • Profeten(S) sade: "Önska ha barn och bedja om det [från Gud] för det är ögonens fröjd och hjärtats blom, och håll er borta från oförmåga och barnlöshet. (dvv.se)
 • Barnlöshet är när ett friskt par, utan att använda några preventivmedel eller metoder alls, och trots kontinuerlig d.v.s. regelbunden och ihållande närmande till varandra - fullbordat samlag minst två ggr per vecka - efter att ha försökt i ett helt år oavbrutet, ännu inte lyckats bli med barn. (dvv.se)
 • Jag lever med "barnlöshet" hela dagarna och jag funderar på barn nästan varje dag. (diggo.se)
 • Jag tycker också att man ska våga prata om detta med barnlöshet för både män och kvinnor som har svårt med att få barn. (diggo.se)
 • Det kallas då för oförklarad barnlöshet och drabbar cirka 10-15% av dem som har sökt hjälp för att de inte kan bli med barn. (friskochlycklig.se)
 • dag förutsätts det att de flesta vill ha barn, det går att få hjälp med sin barnlöshet och samhällsapparaten - med bland annat förskolor - gör det möjligt att både ha barn och göra karriär. (gu.se)
 • Definitionen av ofrivilligt barnlöshet är när man under ett har har försökt att bli gravid utan att lyckas. (friskochlycklig.se)
 • De flesta orsakerna till barnlöshet är behandlingsbara men prognosen är sämre ju äldre kvinnan är. (limhamnskk.se)
 • Under två år kommer hon att forska om barnlöshet - som problem och som möjlighet. (gu.se)
 • Barnlöshet är något som i dag betraktas som ett väldigt stort problem och som diskuteras mycket. (gu.se)
 • Att gå igenom utredningar och olika medicinska behandlingar för att hitta orsaken och lösningen till just er barnlöshet är också påfrestande. (zonterapibarnloshet.se)
 • I några avsnitt kommer du att få ta del av olika människors egna erfarenheter och upplevelser av barnlöshet och olika behandlingar. (ivfpodden.se)