• Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP i Eskilstuna erbjuder bedömning, utredning och behandling till barn och unga i åldern 0-17 år med medelsvår till svår psykisk ohälsa och deras familjer. (1177.se)
 • Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) erbjuder i nära samverkan med vårdnadshavare första linjens, hälso- och sjukvård samt specialiserad vård till barn och ungdomar 0-17 år, med psykisk ohälsa. (1177.se)
 • Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, BUP, i Botkyrka kan komma att privatiseras men en privatisering kan riskera en bra fungerande mottagning, säger Thomas Lindberg, enhetschef för BUP i Botkyrka. (sverigesradio.se)
 • Den ungdomspsykiatriska mottagningen Spången drabbas särskilt hårt av nedskärningarna. (unt.se)
 • Föräldrar till små och späda barn kan vända sig till mottagningen när de känner stark oro över sin förmåga att möta sitt barns behov av såväl närhet som självständighet. (sagasollentuna.se)
 • På kontorstid, vardagar 08.00 -16.00, kontaktas Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (Värnamo, Nässjö eller Jönköping) i den länsdel barnet bor. (rjl.se)
 • Mottagningen svarar även för kompetensutveckling till närsjukvårdens medarbetare inom vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri i länet. (regionostergotland.se)
 • Välkommen till ungdomspsykiatriska mottagningen Spången! (forstatt.xyz)
 • Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Södertull i Gävle vänder sig till barn och ungdomar upp till 18 år boende i Gästrikland. (forstatt.xyz)
 • Barn och ungdomspsykiatriska mottagningen i Kungsbacka har 32 anställda i dagsläget. (framtid.se)
 • På mottagningen för barnsjukdomar sköts under 16-åriga barn och ungdomar som behöver öppenvårdstjänster inom specialsjukvården. (hus.fi)
 • Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken: BUP-mottagningen söker psykolog till behandlingsteamet. (jobbsafari.se)
 • Till BUP-kliniken hör också Samtalsmottagningen barn och unga. (1177.se)
 • Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken består av sex öppenvårdsmottagningar som finns i Alingsås, Borås och Skene. (mynetworkglobal.com)
 • Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) inom Närsjukvården i centrala Östergötland är en verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar upp till 18 år i Linköping, Åtvidaberg, Kinda och Ydre. (regionostergotland.se)
 • Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Norrköping (BUP) är en specialistverksamhet inom hälso- och sjukvården som erbjuder insatser till barn och unga som visar symtom på eller löper risk att utveckla medelsvår till svår psykisk ohälsa och/eller utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. (regionostergotland.se)
 • Vi som arbetar på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. (vgregion.se)
 • SÄS är ett komplett akutsjukhus och består av sjukhusen i Borås och Skene samt öppenvårdsmottagningar inom barn och psykiatri i kommunerna i upptagningsområdet. (arbetslivsinstitutet.se)
 • Här finns barn-psykologer, kuratorer, familjebehandlare, läkare som är specialiserade inom psykiatri och sjuksköterskor. (landstingetsormland.se)
 • Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. (manpower.se)
 • Start / Habiliteringens kurs- och kunskapscenters barn- och ungdomsteam / Frågor och svar / Aspergers syndrom och psykiatri / Vår dotter är rutinbunden. (habilitering.se)
 • Här ingår psykiatri för barn, ungdomar och vuxna, såväl öppen som heldygnsvård. (framtid.se)
 • Öppenvården erbjuder psykiatri nära invånarna och har mottagningar i varje kommun. (jobbsafari.se)
 • De erbjuder akuta insatser och kortare mer intensiva och flexibla insatser till barn och unga som behöver det, t.ex. (1177.se)
 • De erbjuder kortare kontakter och gruppbehandlingar till barn och ungdomar i åldern 6- 17 år med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa och deras familjer. (1177.se)
 • Vi erbjuder tider om ett barn eller ungdom är i akut behov av en barn-psykiatrisk bedömning. (landstingetsormland.se)
 • Orsakerna till att barn och unga mår dåligt varierar och därför erbjuder vi olika sorters behandling. (landstingetsormland.se)
 • Vi erbjuder gruppbehandlingar för barn såväl som föräldrar. (landstingetsormland.se)
 • Dessa mottagningar erbjuder vård och stöd direkt på vårdcentralen. (unt.se)
 • Enheten erbjuder också hjälp till barn och unga med ett sexuellt utagerande beteende. (regionostergotland.se)
 • Det är mottagningarna själva som väljer vilka tjänster de erbjuder och det är alltså inte säkert att alla tjänster erbjuds vid alla mottagningar. (akademiska.se)
 • På Kungsängens barnavårdscentral erbjuder vi förebyggande barnhälsovård för dig och ditt barn under barnets första sex år. (sll.se)
 • Barn- och ungdomspsykiatriska klinikens akutavdelning erbjuder heldygnsvård för barn och ungdomar upp till 18 års ålder. (vgregion.se)
 • Centrum för ätstörningar erbjuder specialiserad behandling för barn och ungdomar med ätstörningsproblematik och vuxna med svårare ätstörningsproblematik. (friskfri.se)
 • Barn och ungdomspsykiatrin är en specialistresurs inom hälso- och sjukvården.Målgruppen för vår verksamhet är barn och ungdomar, 0-17år, som visar symtom på psykisk ohälsa och som löper risk för allvarlig psykiatrisk problematik samt risk för social missanpassning. (landstingetsormland.se)
 • Den politiska majoriteten i landstinget vill att fler mottagningar inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, ska upphandlas. (sverigesradio.se)
 • Debatt Att spara 20 miljoner per år är inte en satsning på barn- och ungdomspsykiatrin, skriver två socialdemokrater i en replik på Liberalerna. (unt.se)
 • På debattsidan går det att läsa om hur det blågröna styret i regionen säger att de ska satsa på BUP, barn- och ungdomspsykiatrin (UNT Debatt, 27/8). (unt.se)
 • Verksamheten drivs av barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten i samverkan med åklagare, polis, barnkliniken med flera. (regionostergotland.se)
 • Barn- och ungdomspsykiatrin är Region Värmlands specialistresurs för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. (blocket.se)
 • Barn- och ungdomspsykiatrin befinner sig i en dynamisk utveckling tillsammans med andra aktörer som arbetar med barn och unga i område öppenvård. (blocket.se)
 • Barn- och ungdomspsykiatrin i Värmland består av en allmän barnpsykiatrisk mottagning, två neuropsykiatriska mottagningar, en mottagning för intensiva insatser samt en administrativ enhet. (blocket.se)
 • Du kan självklart även kontakta din skolkurator eller BUP (barn- och ungdomspsykiatrin). (gnesta.se)
 • Patienter från hela Värmland kan komma när de fått remiss från barn- och ungdomspsykiatrin eller psykiatrisk öppenvårdsmottagning. (friskfri.se)
 • Opinion Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) klarar inte ensam av att möta den stora ökningen av unga som behöver hjälp - nu måste hela samhället hjälpas åt för att klara situationen. (omni.se)
 • Barn- och Ungdomspsykiatriska (BUP) och Barn- och Ungdomsmedicinska (BUM) mottagningar läggs ner tvärt emot befolkningsbehovet och alla riskanalyser. (bohuslaningen.se)
 • SÄS ansvarar även för barn- och ungdomsmedicinska och psykiatriska öppenvårds-mottagningar i kommunerna i Sjuhärad. (mynetworkglobal.com)
 • Sådana dansgrupper skulle kanske kunna arrangeras inom skolans fritidshemsverksamhet i samarbete med fysioterapeut och dansinstruktör eller på annat sätt organiseras inom kommunen eller knytas till barn-och ungdomsmedicinska och barn-och ungdomspsykiatriska mottagningar inom sjukvården. (gu.se)
 • Sedan 2017 arbetar tre Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar, tre Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och Familjehuset Klippan i Kungälv, Ale, Stenungssund och Tjörn med att ställa rutinmässiga frågor om våld till både barn och vårdnadshavare. (barnrattsdagarna.se)
 • Verksamheterna i projektet är tre Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar, tre Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och Familjehuset Klippan på vårdcentralen Kusten i Kungälv, Ale, Stenungssund och Tjörn. (barnrattsdagarna.se)
 • Vårt uppdrag är att erbjuda specialiserad psykiatrisk behandling till barn och unga. (landstingetsormland.se)
 • 3 Förord Socialstyrelsen hade i slutet av 1990-talet i uppdrag av regeringen att genomföra studier och sammanställa kunskap över hur små barn påverkas av växelvis boende. (docplayer.se)
 • 7 Sammanfattning Inledning Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen undersökt hur barn påverkas av växelvis boende. (docplayer.se)
 • Enligt uppdrag från Region Östergötland driver och utvecklar vi sedan 2011 den öppenvårdsbaserade Barn- och Ungdomspsykiatriska specialistvården och mellanvården i den västra länsdelen Mjölby, Boxholm, Ödeshög, Motala och Vadstena. (skadekompassen.se)
 • Ätstörningsenhet, länsteam tar emot patienter som remitteras från barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri och har i uppdrag att erbjuda specialiserad, åldersövergripande behandling för patienter med ätstörningsproblematik. (regionostergotland.se)
 • Barntraumateamets primära uppdrag är att erbjuda stöd och behandling till barn och ungdomar vars föräldrar eller syskon plötsligt avlidit. (regionostergotland.se)
 • Samtliga mottagningar har i uppdrag att arbeta med bedömningar, diagnostik och behandling. (blocket.se)
 • Den digitala psykologmottagningen pratamera.nu bjuder därför in till "Lär känna ditt barn", en serie gruppträffar online där föräldrar kostnadsfritt och under ledning av legitimerad psykolog får hjälp att öka sin förståelse för sina barns känslor, behov och beteenden. (it-halsa.se)
 • Vill du boka en tid eller boka om en tid för barn 18 månader- 5 år, så går det bra genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. (sll.se)
 • En efter en nedmonteras eller utarmas viktiga verksamheter riktade till barn, ungdomar och deras anhöriga. (bohuslaningen.se)
 • Upptäckt och misstanke om akuta och allvarliga psykiatriska sjukdomstillstånd kan ske på alla vårdnivåer och i alla verksamheter i regionens och kommunens verksamheter som möter barn och ungdomar. (rjl.se)
 • Bedömning/behandling av akuta och allvarliga psykiatriska sjukdomstillstånd görs av regionens barn och ungdomspsykiatriska verksamheter. (rjl.se)
 • Hälso- och sjukvården har flera verksamheter (mödrahälsovård, barnhälsovård, elevhälsa, ungdomsmottagningar) som regelbundet träffar flertalet barn och unga och är inriktade på att förebygga ohälsa. (socialstyrelsen.se)
 • Det innebär att barn med allvarlig psykisk ohälsa kommer få bättre tillgång till hjälp genom gruppverksamheter, internetbaserade behandlingar och mobila team med mera. (bohuslaningen.se)
 • Psykisk ohälsa bland unga ökar och köerna växer sig långa på Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar runtom i landet. (it-halsa.se)
 • Barn och ungdomar med allvarlig och akut psykisk ohälsa som utifrån art och grad är i behov av akut bedömning och/eller åtgärder. (rjl.se)
 • Exempelvis behöver barnhälsovården utveckla ytterligare insatser för att förebygga psykisk ohälsa bland barn i utsatta familjer. (socialstyrelsen.se)
 • ADHD-center är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna med ADHD och deras anhöriga. (sagasollentuna.se)
 • Lagen om psykiatrisk tvångsvård är lika för alla åldrar och skiljer sig således inte för barn och vuxna avseende kriterier eller handläggning. (rjl.se)
 • Avdelning 28 vänder sig till barn och unga med olika psykiatriska besvär. (nusjukvarden.se)
 • 2. Vid upptäckt/misstanke om övriga akuta och allvarliga psykiatriska sjukdomstillstånd hos barn och ungdomar tas omgående telefonkontakt med barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet. (rjl.se)
 • Barnahus målgrupp är barn och ungdomar som misstänks ha utsatts för våld eller sexualbrott, vilka erbjuds krishantering. (regionostergotland.se)
 • Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen arbetar därför för en utveckling och förstärkning av barn- och ungdomssjukvården. (bohuslaningen.se)
 • Vi arbetar utifrån en helhetssyn på barn och ungdomar i deras sammanhang för att skräddarsy våra insatser. (blocket.se)
 • Vi samarbetar med öppenpsykiatriska mottagningar, vårdcentralen, skola och socialtjänst. (nusjukvarden.se)
 • Av betydelse är också att många välfärdstjänster är avgiftsfria för barn, som exempelvis sjukvård, tandvård, skola och skollunch. (socialstyrelsen.se)
 • När verksamhetsledningar på regionens olika sjukhus pressas att dra ner på specialistnivån innan det nya kommit på plats blir det förödande för de barn och unga som behöver hjälp. (bohuslaningen.se)
 • Via landstingsarkivets e-tjänster kan du ta del av arkiverade patientjournaler från sjukhus, vårdcentraler, barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar, och, 50mg, 25mg tensoprel. (apotekvarerpanettet.life)
 • Samverkan kring utsatta barn och unga har fått allt större uppmärksamhet, och synen på stödet till denna grupp utgår alltmer från en helhetssyn. (socialstyrelsen.se)
 • Föräldra-spädbarnsverksamheten Hagadal i Linköping sker i samverkan mellan Linköpings kommun och Region Östergötland och riktar sitt stöd till gravida kvinnor och spädbarnsfamiljer som är utsatta för påfrestningar som kan leda till relationsstörningar mellan föräldrar och barn. (regionostergotland.se)
 • ADHD ("Attention Deficit Hyperactivity Disorder") är den vanligaste neuropsykiatriska diagnosen hos barn och ungdomar. (sbu.se)
 • Vi som jobbar på BUP är alla utbildade i att möta barn, ungdomar och familjer. (landstingetsormland.se)
 • Vi tar emot barn och unga i åldrarna 0-17 år och deras familjer. (bup.se)
 • Tillsammans har vi uppdraget att erbjuda en jämlik, behovsstyrd och kostnadseffektiv vård för våra barn och unga och deras familjer. (blocket.se)
 • 8.00-16.00 har de lokala öppenvårdsmottagningarna ansvaret för den akuta barn- och ungdomspsykiatriska vården. (bup.se)
 • 08.00-16.00 har BUP i Sollentuna ansvaret för den akuta barn- och ungdomspsykiatriska vården. (sagasollentuna.se)
 • Mer information om Autismcenter för små barn på Stockholms läns landstings hemsida. (sagasollentuna.se)
 • Mer information om autismcenter för små barn på Region Stockholms hemsida. (sagasollentuna.se)
 • Deras verksamhet är inriktad just på barn med er dotters diagnos vars behov av rutiner tagit överhanden och blivit starkt begränsande. (habilitering.se)
 • Du kan också kommunicera med vården och skicka en egen vårdbegäran till någon av sjukhusets mottagningar. (akademiska.se)
 • Sjukhusets mottagningar har öppet på dagtid. (regiongavleborg.se)
 • För mer information om våra respektive mottagningar och deras kvalitetsarbete se under respektive mottagning. (psykiatripartners.se)
 • Hur påverkas symtom och funktionsförmåga hos barn med ADHD av datorstödd träning av arbetsminnet respektive neurofeedback, på kort och lång sikt? (sbu.se)
 • Autismcenter små barn tar emot remisser på barn i åldern 0-4 år som fått diagnos inom autismspektrum. (sagasollentuna.se)
 • De barn som blir registrerade hos Autismcenter små barn får insatser upp till 6 års ålder. (sagasollentuna.se)
 • Autismcenter ger råd, stöd och handledning till föräldrar och ansvariga pedagoger till barn med diagnos inom autismspektrum. (sagasollentuna.se)
 • Socialtjänsten har även öppna mottagningar du kan kontakta. (gnesta.se)
 • Cirka barn i Sverige, 4,5 procent av alla mellan 0 17 år, bodde växelvis år 2001/2002. (docplayer.se)
 • I Sverige gäller det 30 000-40 000 barn. (sbu.se)
 • Traumamottagningen Elefanten, BUP är Region Östergötlands enhet för behandling av barn och ungdomar upp till 18 år som varit utsatta för sexuella övergrepp eller misshandel. (regionostergotland.se)
 • Man kan komma direkt till oss eller ha blivit hänvisad via någon av våra lokala mottagningar. (bup.se)
 • Ni kan rådgöra med er lokala barn- och ungdomspsykiatriska mottagning (BUP). (habilitering.se)
 • En förutsättning för en god tillgång till neonatal vård i hela landet är ett fungerande nätverk av transporter av nyfödda barn. (socialstyrelsen.se)
 • Enheten som har sex vårdplatser tar emot barn och ungdomar upp till 18 år från hela Östergötland. (regionostergotland.se)
 • Sollentuna barn- och ungdomspsykiatriska mottagning ger barn och unga från 0 och upp till och med 17 år psykiatrisk vård och behandling på specialistnivå. (sagasollentuna.se)
 • I sitt behandlingsarbete lägger BUP stor vikt vid att se till den unika situation som varje barn, ungdom och familj befinner sig i och anpassar sina insatser utifrån den. (sagasollentuna.se)
 • Målet med gruppträffarna är att de medverkande föräldrarna ska bli bättre rustade att skapa en trygg relation och samvaro med sina barn - något som främjar barnens psykiska hälsa och välmående både på kort och lång sikt, och även kan öka chansen att fånga upp barn som mår dåligt så tidigt som möjligt. (it-halsa.se)
 • Barn med ADHD har ökad risk för kriminalitet, missbruk och psykiska sjukdomar i vuxen ålder. (sbu.se)
 • Om barn- och ungdomars psykiska hälsa engagerar dig är du förmodligen den vi söker! (blocket.se)
 • Vi tar emot barn- och ungdomar som behöver akut psykiatrisk vård på kvällar, nätter och helger. (bup.se)
 • Barn till mödrar som har grundskola som högsta utbildning löper exempelvis högre risk, än barn till mer välutbildade mödrar, att avlida vid förlossningen, drabbas av luftvägsbesvär och astma, råka ut för dödsolyckor i ungdomen, vårdas i psykiatrisk slutenvård för missbruk, depressioner, ångest, adhd och psykoser. (socialstyrelsen.se)
 • BUP:s akutenhet ligger vid Södersjukhuset och tar emot barn- och ungdomar som behöver akut psykiatrisk vård på kvällar, nätter och helger. (sagasollentuna.se)
 • Mellanvården BUP riktar sig till barn och ungdomar med allvarlig psykiatrisk problematik och funktionsnedsättning. (regionostergotland.se)
 • Till avdelningen kommer barn och ungdomar med allvarlig psykiatrisk problematik som djupa depressioner, självmordsförsök, svåra ätstörningar och psykoser. (vgregion.se)
 • Vi är en öppenvårdsmottagning med syfte att besitta bred och djup kompetens i förhållande till vår patientgrupp som består av barn och ungdomar upp till 18 år med medelsvår till svår psykiatrisk problematik. (framtid.se)
 • Behandlingsarbetet innebär att utifrån evidensbaserade metoder arbeta tillsammans med barn och vårdnadshavare. (blocket.se)
 • Erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomar med traumarelaterade anknytningsstörningar är meriterande. (blocket.se)
 • Till ett barn med diarré kan man ge sådan mat och dryck som barnet önskar. (vaasankeskussairaala.fi)
 • Tänk på att inte ta med ditt barn till barnavårdscentralen (BVC) när barnet är sjukt. (sll.se)
 • Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att avgöra om datorstödd träning av arbetsminnet eller neurofeedback minskar symtom på ADHD hos barn i skolåldern. (sbu.se)
 • Hittills har två BUP- mottagningar i länet upphandlats, i Haninge och i Järva. (sverigesradio.se)