• Bariumsulfat som mineral kallas baryt eller tungspat. (wikipedia.org)
 • B a S O 4 + 2 C → B a S + 2 C O 2 {\displaystyle {\rm {BaSO_{4}+2\ C\rightarrow BaS+2\ CO_{2}}}} Bariumsulfat tillverkas genom att bariumsulfid eller bariumklorid (BaCl2) får reagera med natriumsulfat (Na2SO4) löst i vatten. (wikipedia.org)
 • Bariumsulfat är praktiskt taget olösligt i vatten och andra lösningsmedel, men går att lösa med koncentrerad svavelsyra. (wikipedia.org)
 • Bariumsulfat r synnerligen sv rl sligt i vatten och har bl.a. f tt anv ndning inom den medicinska r ntgenologin som kontrastmedel. (slu.se)
 • Bariumsulfat används som vitt pigment och konsistensmedel i målarfärg. (wikipedia.org)
 • Bariumsulfat: Vitt mineralsalt. (vackra.net)
 • Industriell kvalitet utfällda bariumsulfat Amorf vitt pulver eller pasta. (gemhold.cn)
 • Där svart sammet är det svartaste svarta och att bariumsulfat är renaste vitt, (sid 37). (kulorklubben.com)
 • KylinTreat M704 är en mycket effektiv antiavlagringsmedel utvecklats för att styra skal utfällningar av kiseldioxid, kalciumkarbonat, kalciumsulfat, bariumsulfat och strontiumsulfat, och minska partikelformigt nedsmutsning i systemen enligt omvänd osmos (RO), nanofiltrering (NF) membran separation och ultrafiltrering (UF). (kylin-chemicals.com)
 • Bariumsulfat är praktiskt taget olösligt och används som kontrastmedel vid röntgenundersökningar. (wikipedia.org)
 • Bariumsulfat r synnerligen sv rl sligt i vatten och har bl.a. f tt anv ndning inom den medicinska r ntgenologin som kontrastmedel. (slu.se)
 • Exempel på svårlösliga salter är silverklorid och bariumsulfat. (ugglansno.se)
 • Detta är en något oegentligt benämning eftersom däri inbegrips även ämnen som bara löser sig i ytterst liten utsträckning exempelvis bariumsulfat , silverklorid med flera. (wikipedia.org)
 • Högeffektiv över ett brett utbud av vatten - för kalcium-baserade och sulfat baserade skalor, särskilt, bariumsulfat. (kylin-chemicals.com)
 • 2 B a S O 4 → 2 B a O + 2 S O 2 + O 2 {\displaystyle {\rm {2\ BaSO_{4}\rightarrow 2\ BaO+2\ SO_{2}+O_{2}}}} Bariumsulfat är svagt oxiderande och kan reduceras av kol till bariumsulfid (BaS). (wikipedia.org)
 • B a S O 4 + 2 C → B a S + 2 C O 2 {\displaystyle {\rm {BaSO_{4}+2\ C\rightarrow BaS+2\ CO_{2}}}} Bariumsulfat tillverkas genom att bariumsulfid eller bariumklorid (BaCl2) får reagera med natriumsulfat (Na2SO4) löst i vatten. (wikipedia.org)
 • Vi vill ta reda på formelmassan för bariumsulfat (BaSO 4 ). (naturvetenskap.nu)
 • Bariumsulfat för färg bläck PlastbeläggningenAnvänds främst i pulver päls industrin och bariumsulfat förkroppsligade egenskaper såsom smala distribution av partikeldiameter, tunn målning membran, jämn yta och bra ljusreflektion etc. (gemhold.cn)
 • Bariumsulfat används i färger och glas. (studera.com)