• Bariatrisk kirurgi ska vara en del av vår behandlingsarsenal. (dagensmedicin.se)
 • Bariatrisk kirurgi är ett samlingsnamn för kirurgiskt ingrepp i mag-tarmkanalen avseende viktminskning och en behandlingsmetod för fetma. (uppsatser.se)
 • Syfte: Att beskriva personers upplevelser efter bariatrisk kirurgi. (uppsatser.se)
 • Bariatrisk kirurgi blir en allt vanligare metod för viktreducering och minskning av de fetmarelaterade komorbiditeterna. (uppsatser.se)
 • Om vi ska vara ärliga så har sjukvården hittills ofta misslyckats med att ge personer som lider av obesitas den uppmärksamhet och omhändertagande som tillståndet förtjänar", menar Joanna Uddén-Hemmingsson (överläkare i medicin och ordförande i SFO) och Torsten Olbers (överläkare i kirurgi och ordförande i SFOK). (obesitasforskning.nu)
 • Bariatrisk kirurgi - eftersom det är namnet på denna gren av medicin - gör det möjligt att bli av med överskjutande kilogram på ett effektivt sätt. (medi-tour.se)
 • Exoftalmus är ett klassiskt symtom som oftast är dubbelsidigt men som kan vara asymmetriskt eller ensidigt så att det ser ut som om bara ett öga är drabbat, till exempel vid bariatrisk kirurgi. (tomschiphorst.nl)
 • Anestesi av överviktiga patienter kräver kompetens och specialiserad erfarenhet och våra anestesiologer har specialiserat sig i bariatrisk kirurgi i över 15 år. (nordbariatric.com)
 • För utvecklingen av forskning över tid mot inriktningen att identifiera de faktorer som gör att bariatrisk kirurgi leder till nära på bot av typ 2-diabetes bär vittnesbörd om talang för att se nya tillämpningar av sina forskningsrön och vilja till förnyelse. (medeon.se)
 • Komorbiditet och livskvalitet vid obesitas före bariatrisk kirurgi och i relation till populationen. (gu.se)
 • Varje år genomgår tusentals svenskar fetmakirurgi, sk bariatrisk kirurgi. (ki.se)
 • Studier har visat att bariatrisk kirurgi minskar denna risk liksom risken för kejsarsnitt och traumatisk förlossning. (aunquab.se)
 • Operativa ingrepp används ganska ofta som en effektiv metod i oto-rhino-laryngologi, ortopedi, behandling av sjuklig fetma (bariatrisk medicin) eller hjärtkirurgi. (medi-tour.se)
 • Tack för att du läser Dagens Medicin! (dagensmedicin.se)
 • Vill du dessutom prenumerera på tidningen Dagens Medicin? (dagensmedicin.se)
 • En god följsamhet till en lågkolhydratkost ger en viktminskning och har en god effekt på HbA1c, men det är viktigt att patienterna är införstådda med att det gäller att hålla nere på kolhydraterna, säger Mette Axelsen" i ett uttalande till Dagens Medicin. (fragadietisten.se)
 • Professor, Senior forskare, Universitetssjukhusöverläkare och Excellent lärare vid avdelningen för Invärtesmedicin och Klinisk nutrition, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin. (gu.se)