• Alla lugnande medel, inklusive barbiturater, kan orsaka fysiskt och psykiskt beroende även när de tas vid föreskrivna terapeutiska doser över en tidsperiod. (reoveme.com)
 • Personer som blir psykologiskt beroende av barbiturater har en känsla av att de inte kan känna eller fungera normalt utan läkemedlet. (reoveme.com)
 • Faren att bli beroende av lugnande medel eller barbiturater uppstår när toleransen mot drogen tvingar användarna att öka doserna som lätt kan bli dödliga. (reoveme.com)
 • Alla lugnande medel, inklusive barbiturater, kan orsaka fysiskt och psykiskt beroende även när de tas vid föreskrivna terapeutiska doser över en tidsperiod. (reoveme.com)
 • Faren att bli beroende av lugnande medel eller barbiturater uppstår när toleransen mot drogen tvingar användarna att öka doserna som lätt kan bli dödliga. (reoveme.com)
 • Den preventiva effekten av kombinationsprodukter med cyproteronacetat och etinylestradiol kan försämras vid samtidig användning av barbiturater (sömnmedel), olika antibiotika (ampicillin, rifampicin, tetracyklin), olika antivirala medel, antisvampmedel, antiepileptika, giktmedicinen fenylbutazon, samt johannesört och aktivt kol. (121doc.com)
 • Även känd som lugnande medel-hypnotiska läkemedel, barbiturater. (apotekvarerpanettet.life)
 • Det är känt att personer med dystrofia myotonika har en ökad känslighet för många narkosmedel, framför allt barbiturater, opiater och vissa muskelavslappande läkemedel. (netdoktor.se)
 • Vissa förgiftningar (salicylsyra, bly, barbiturater). (akutasjukdomar.se)
 • På eftermiddagen hittades doktor Darquier död i sitt badrum med fatala doser av alkohol och barbiturater i blodet. (svd.se)
 • Alkohol, sedativa och barbiturater förstärker den andningsdeprimerande effekten av dextropropoxifen i betydande grad. (internetmedicin.se)
 • Före alkohol på listan hamnade också kokain, barbiturater och metadon. (worldfederationagainstdrugs.se)
 • LSD, amfetamin, koffein eller ämnen som används vid narkos såsom ketamin eller barbiturater som kan medföra svåra biverkningar. (paihdelinkki.fi)
 • Tillstöter kramper behandlas de med kramplösande mediciner tex stesolid och barbiturater (narkosmedel). (veterinaren.nu)
 • Den största delen av läkemedel som innehåller barbiturater är idag olagliga i Sverige. (wikipedia.org)
 • Missbruk av barbiturater undersöks inte med denna analys, kapslar iglodine i sverige. (sverigeapotekpanatet.life)
 • Barbiturater är en grupp medicin som verkar hämmande på en rad funktioner i centralnervsystemet och blev tidigare använt som bl.a. sömnmedel och till behandling av lättare nervösa tillstånd. (ferle.se)
 • Barbiturater ger vid långvarigt missbruk, som ovannämnda, abstinenssymptom vilket kan leda till svåra psykoser. (ferle.se)
 • Barbiturater har en rad negativa effekter, bland annat att de i höga doser hämmar andning- och hjärtverksamhet vilket i värsta fall leder till omedelbar död. (wikipedia.org)
 • Det finns dock två Barbiturater som är tillbaka på marknaden, Fenemal och Diemal, som används till behandling av epilepsi och alkoholabstinens. (ferle.se)
 • Barbiturater förstärker opiaters och opioiders andningsdepressiva effekt, azimycin billigt köpa. (apotekvarer-sverige.life)
 • Barbiturater kallas en äldre typ av läkemedel som upptäcktes i början på 1900-talet och användes mot sömnproblem, ångest och epilepsi. (wikipedia.org)
 • Tiopental binder sig till GABA-receptorer, precis som alla barbiturater. (stegforhalsa.se)