• Barbital, summaformel C8H12N2O3, är ett lugnande och sömngivande preparat som tillhör gruppen barbiturater. (wikipedia.org)
  • År 1903 introducerades i Tyskland barbitursyraderivatet (barbituratet) diemal (barbital, Veronal), vilket följdes av ett stort antal andra barbiturater ^ Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika, konsoliderad version t.o.m. (wikipedia.org)