• Balsaminväxter (Balsaminaceae) är en växtfamilj med ungefär 900 - 1100 arter uppdelade i fyra släkten. (wikipedia.org)
  • Impatiens obesa ingår i släktet balsaminer , och familjen balsaminväxter . (wikipedia.org)
  • Hydrocera triflora ingår i släktet Hydrocera och familjen balsaminväxter. (wikipedia.org)