• Carl Peter Curman, 1833-1913, var läkare och docent i balneologi (vetenskapen om hälsobad) och klimatologi vid Karolinska institutet. (raa.se)
  • År 1880 blev han utsedd till docent i balneologi och klimatologi vid Karolinska institutet. (wikipedia.org)
  • Bassängen kantas också av små vilobås - precis som 1885 då grundaren Carl Curman invigde det ståtliga badhuset där balneologi skulle få fason på stadsbornas sviktande hälsa. (spabanken.se)
  • Som specialitet hade han balneologi, läran om bad som medicinsk behandlingsmetod. (sturebadet.se)