• Studien är enligt forskarna den första randomiserade kliniska studien i sitt slag, och omfattade totalt 112 patienter med intrakraniell arteriell stenos, det vill säga förträngningar i hjärnans kärl. (dagensmedicin.se)
  • För patienter som inte tål vanlig ballongvidgning, kan den nya tekniken bli ett nytt sätt att behandla kärlkramp på. (doktorn.com)
  • Patienter med koronarsjukdom som var äldre än 65 år inkluderades om de hade haft hjärtinfarkt de senaste 20 åren, flerkärlssjuka i koronarkärlen, stabil eller instabil angina eller genomgången intervention med ballongvidgning i kranskärlen, PCI, eller koronar bypasskirurgi, CABG, mot flerkärlssjukdom. (janusinfo.se)
  • För att ta reda på orsaken till varför så många patienter som behandlats med ballongvidgning, PCI, inte deltar i rehabiliteringsprogram, har Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund genomfört en nationell studie som omfattar en tiondel av alla patienter som årligen genomgår kranskärlsingrepp. (hjart-lung.se)
  • Ballongvidgning av kärl är en åtgärd för att hjälpa blodet att komma förbi ett hinder i kärlet. (karolinska.se)
  • Man tar kärl från andra delar av kroppen, exempelvis benet, och kopplar samman aorta och hjärtat för att blodet ska kunna transporteras problemfritt i kroppen. (kolesterol1.se)
  • Det leder till syrebrist i den del av hjärtat som skulle ha tagit emot blodet från detta kärl. (kunskapsguiden.se)
  • Fokus för hans intresse är tarmhormonet GLP-1 som används som diabetesläkemedel men som också visat sig kunna ha skyddande effekt för kärl, hjärta och hjärna. (ki.se)
  • Enligt George Jelinek var Roy Swank inne på forskning om sviktande kärl vid MS. Han skriver det på sin hemsida Taking control of Multiple Sclerosis. (blogspot.com)
  • I studien jämfördes medicinering med medicinering kombinerat med stentvidgning av kärl i hjärnan och risken för upprepad stroke. (dagensmedicin.se)