• Balantidium coli är en protozo bland ciliaterna. (wikipedia.org)
  • Balantidium coli är 0,06-0,1 millimeter lång och lever som parasit i svinets tjocktarm, men förekommer även hos människa och kan orsaka svåra tarmkatarrer genom att borra sig in i tarmväggen. (wikipedia.org)
  • Han blev 1871 docent i medicin vid Karolinska institutet, sedan han utgivit avhandlingen Till kännedomen om balantidium coli hos människan och promoverats till medicine doktor, och utnämndes 1879 till e.o. professor i medicin vid Karolinska institutet. (wikipedia.org)