• Laboratoriediagnostik av Balamuthia -infektion görs bara vid specialiserade laboratorier som CDC, Atlanta, USA [1] Postmortem diagnostik görs oftast genom att påvisa parasiter i hjärnvävnad tagen vid obduktion. (folkhalsomyndigheten.se)