• Sillvalen (Balaenoptera physalus) är en art i familjen fenvalar. (wikipedia.org)
  • Det förekommer även blandade grupper med andra delfiner som öresvin (Tursiops truncatus) och vitsiding eller med större valar som sillvalen (Balaenoptera physalus). (wikipedia.org)