• Enterobakteriefag-λ (lambdafagen, colifag λ) är ett bakterievirus, eller bakteriofag, som infekterar bakteriearten Escherichia coli (E. coli). (wikipedia.org)
  • Lambda-genomet kan integreras i E. coli-kromosomen och kallas då för en profag. (wikipedia.org)
  • Recombineering är baserad på homolog rekombination i Escherichia coli med hjälp av proteiner från bakteriofager, antingen RecE/RecT från Rac-profagen eller Redαβδ från bakteriofag lambda. (wikipedia.org)
  • Bakteriofag λ kan utan vidare leverera hela sitt genom på 48 502 baspar in i en E. coli -cell. (ehinger.nu)