• Normalfloran vidmakthålls genom att "goda" bakterier har möjligheten att bilda antibiotikaliknande substanser , bakteriociner, som är riktade mot andra bakterier . (wikipedia.org)
  • Bland dessa substanser märks tillväxthämmande ämnen som organiska syror och väteperoxid, bakteriociner, adhesionshämmare och en rad små antimikrobiella ämnen. (doktorn.com)
  • Dessa bakteriepopulationer utövar kontroll över andra och kanske mindre harmlösa populationer via bakteriociner och andra bakteriostatiska substanser (bakteriell interferens). (folkhalsomyndigheten.se)
  • L casei har flera positiva egenskaper på hälsan via produktion av bakteriociner, vilka hämmar tillväxt av patogena bakterier i tunntarmen. (funktionsmed.se)
  • De goda bakterierna motverkar också tillväxt av sjukdomsalstrande bakterier genom att de utsöndrar speciella ämnen, bakteriociner, som kan stoppa tillväxten av exempelvis matförgiftningsbakterien listeria. (nordicnutritioncouncil.com)