• Det är här aeroba organismer använder syre, men anaeroba bakterier kan istället använda till exempel nitrater, trevärt järn, sulfater eller karbonater. (wikipedia.org)
 • I flertalet djupa abscesser återfinns en samverkande flora av såväl aeroba som anaeroba bakterier. (nusjukvarden.se)
 • Spruta inte ned pus i blododlingsflaskor om det är sannolikt att provet består av en blandning av aeroba och anaeroba bakterier, ex prov från bukabscess eller områden som ligger nära övergång slemhinna-hud, abscesser i luftvägarna. (nusjukvarden.se)
 • Det är vanligt att både aeroba och anaeroba bakterier isoleras från infekterade sår. (nusjukvarden.se)
 • Risken för tillblandning med ovidkommande bakterier är mindre om punktionen kan göras via hud än om den sker via slemhinna. (nusjukvarden.se)
 • Försök att isolera anaeroba bakterier utförs rutinmässigt på vissa prov t ex material från abscesser, djupa mjukdelsinfektioner. (nusjukvarden.se)
 • Vissa infektioner är ofta förknippade med anaeroba bakterier t ex peritonit, sårinfektioner efter bukkirurgi, abscesser i lungor och hjärna, intraabdominella och perirektala infektioner. (nusjukvarden.se)
 • Fermenterande mikroorganismer spelar en central roll i den anaeroba nedbrytningen av organiskt material eftersom de är nyckelspelare i substrat nedbrytning. (jove.com)
 • At fjerne luften og opbevare fødevarer korrekt enten i køleskab eller fryser kan endvidere hæmme væksten af mikroorganismer, der senere kan udvikle sig til mug, gær og bakterier. (docplayer.fi)
 • Jordbruksinokulanter 0 frågor Nyttiga mikroorganismer (bakterier eller svampar) som appliceras för miljösanering och för att förbättra jordbruksproduktivitet. (lookformedical.com)
 • Atypiska bakterier 0 frågor Mikroorganismer som uppvisar större förändringar i fråga om morfologi, fysiologi och odlingsegenskaper än normalt. (lookformedical.com)
 • Tränger undan okända, potentiellt "patogena" (sjukdomsalstrande) bakterier med kända och nyttiga mikroorganismer. (ho-pe.se)
 • Biorengöringsmedel hjälper till att tränga undan okända och potentiellt sjukdomsalstrande bakterier med hjälp av nyttiga mikroorganismer. (ho-pe.se)
 • Några anaeroba mikroorganismer förstör direkt mikrovilli disackaridaser, vilket orsakar störning av kolhydratabsorptionen. (lannahealthschoolcr.com)
 • Beroende på koncentrationen av läkemedlet och graden av känslighet för mikroorganismer till den kan den verka både bakteriostatisk (stoppa tillväxten och utvecklingen av patogena bakterier) och bakteriedödande (förstöra patogener). (glenallenmedicalfacility.com)
 • Metrogil instruktionMetrogyl har en baktericid effekt på ett relativt stort antal arter av anaeroba mikroorganismer. (edmondsinternalmedicine.com)
 • Anaeroba bakterier som normalt inte förekommer i munhåla och svalg kan också orsaka NLI. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Kan bakterier (anaeroba), virus eller sår orsaka skivepitel-cancer? (huden.se)
 • Denna förekomst påverkar antalet sjukdomar som kan följa med och orsaka bakterier. (greeleymedcare.com)
 • Nu släpper Umeåföretaget Dianox en online-utbildning för att lära biomedicinska analytiker och annan vård- och labbpersonal mer om anaeroba bakterier, som kan orsaka allvarliga infektioner och i värsta fall dödlig blodförgiftning. (it-halsa.se)
 • Det gör att de anaeroba bakterierna, som gömmer sig i tungans yta och mellan tänderna, kan kasta sig över små matpartiklar och döda celler från munhålan. (illvet.se)
 • Uppströms reaktorerna har lakvattnet samlats upp i en utjämningstank där syrehalten har sjunkit för att gynna de anaeroba sulfatreducerande bakterierna och kolkälla har doserats. (avfallsverige.se)
 • Bakteriell obalans betyder att de naturliga och "goda" bakterierna i underlivet konkurrerats ut av "dåliga" bakterier som inte hör hemma i slidan. (underlivet.nu)
 • Oftast förekommer de sjukdomsframkallande anaeroba bakterierna i patientens egen normala mikroflora, men vid till exempel infektioner efter en operation, ett trauma, dålig blodcirkulation eller bakomliggande sjukdom kan de skapa allvarliga infektioner som i värsta fall kan leda till döden. (it-halsa.se)
 • Anaeroba bakterier bildar också ATP, men det gör det utan syrgas. (wikipedia.org)
 • Odören uppstår när bakterier på huden bryter ned näringsämnen i svetten och bildar avfallsämnen. (illvet.se)
 • Hos vissa bakterier bildar de (endo)sporer, partiklar med kraftiga väggar, inuti bakteriecellen, vilka kan motstå ogynnsamma yttre förhållanden under långa tidsperioder. (lookformedical.com)
 • Infektionerna är oftast virusorsakade men kvarka, som är en allvarlig luftvägsinfektion, orsakas av bakterier. (sva.se)
 • Ungefär 30-40 procent av akuta faryngotonsilliter orsakas av bakterier och bland bakteriella tonsilliter orsakas 20-30 procent av grupp A streptockocker (GAS) och 5-10 procent av andra definierade bakterier. (netdoktorpro.se)
 • Inflammation orsakas av bakterier som lever i munnen. (advicebase.net)
 • Anaeroba streptokocker är penicillinkänsliga men ej alltid metronidazolkänsliga. (nusjukvarden.se)
 • Det är naturligt, normalt och bra att ha bakterier i Underlivet.nu då de behövs för att hålla slidan frisk. (underlivet.nu)
 • NLI kan också förekomma efter aspiration i samband med anaeroba infektioner i t.ex. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Metronidazol är användbart vid akuta dentala infektioner orsakade av anaeroba. (speakeasypress.com)
 • Haemophilus influenza bakterier är en grupp av tre, som tillsammans med pneumokocker och meningokocker utgör gruppen invasiva, betoblock tabletter receptfritt. (sverige-apotek.life)
 • Sporbildande bakterier 0 frågor En grupp stavbakterier eller kocker med osäker taxonomisk tillhörighet. (lookformedical.com)
 • Kroppen och immunförsvaret utsätts för stress, vilket gör att virus eller bakterier lättare kan slå till. (sva.se)
 • Akut tonsillit/ faryngotonsillit (halsfluss) definieras som akut ont i halsen på grund av inflammation i tonsill/tonsillerna och omgivande vävnad orsakad av bakterier eller virus. (netdoktorpro.se)
 • Antibiotika är effektiva mot många typer av bakterier, medan de är absolut maktlösa mot virus (med undantag av tetracykliner och vissa andra grupper av läkemedel). (clinica-casafranca.com)
 • Lämpligt provmaterial för påvisande av anaeroba bakterier är prov taget via bronkoskop (skyddad borste, BAL). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Försök att isolera anaeroba bakterier utförs rutinmässigt på vissa prov t ex material från abscesser, djupa mjukdelsinfektioner. (nusjukvarden.se)
 • Spruta inte ned pus i blododlingsflaskor om det är sannolikt att provet består av en blandning av aeroba och anaeroba bakterier, ex prov från bukabscess eller områden som ligger nära övergång slemhinna-hud, abscesser i luftvägarna. (nusjukvarden.se)
 • Av de bakterier som trivs i armhålan är det främst tre typer som får svetten att lukta: Corynebakterier avger en odör som påminner om lukten av get, stafylokocker luktar lök och anaeroba bakterier luktar kummin. (illvet.se)
 • Anaerob oxidation sker primärt hos vissa typer av bakterier och protozoer , men förekommer kortvarigt även hos större organismer, exempelvis i den mänskliga kroppen vid ischemi eller hypoxi (syrebrist). (wikipedia.org)
 • Bakterier kommer från mat deltonerna mellan tänderna, vilka typer av mat man äter, inte rengöra tänderna tillräckligt väl hemma, inte få professionell lokalvård på en tandläkare, sjukdomar såsom bihåleinflammation och andra sjukdomar som diabetes. (advicebase.net)
 • Polymyxin-salva hämmar tillväxten av patogena bakterier, medan den inte är giftig när den appliceras externt. (clinica-casafranca.com)
 • Ett överskott av sebaceous sekretion klumpar hudens porer och tjänar som en utmärkt odlingsplats för reproduktion av patogena bakterier. (glenallenmedicalfacility.com)
 • Patogena bakterier från munhålan kommer in i luftvägarna, vilket framkallar den övergående utvecklingen av infektion och inflammation i lungvävnaden. (greeleymedcare.com)
 • Antibiotika är en medicin som används för att bekämpa bakterier. (underlivet.nu)
 • 9 Kvalitetskontroll av Mueller Hintonagar Kontrollera att alla batcher av Mueller Hinton hamnar inom QC-gränserna för alla relevanta kombinationer av bakterier och antibiotika. (docplayer.se)
 • Bakterier är den vanligaste orsaken till inflammation, plack, dålig andedräkt och mest tandproblem. (advicebase.net)
 • Djur som äter listeriainfekterat foder kan få en latent infektion i tarmväggen och utsöndra bakterier i träcken under lång tid utan att visa kliniska symtom. (sva.se)
 • Statistik från Socialstyrelsen från 2017 visar 181 inrapporterade fall av sepsis på grund av anaeroba bakterier. (it-halsa.se)
 • Dessutom ingår analys av antibiotikaresistens, samt typning av anaeroba bakterier. (ki.se)
 • Forskare har identifierat tre svettdofter och hur just din svett luktar beror på vilka bakterier som dominerar under dina armar. (illvet.se)
 • Dålig andedräkt på morgonen beror framför allt på att anaeroba bakterier har fritt spelrum i munnen när vi sover. (illvet.se)
 • Sputumprov har begränsat värde vid anaeroba lunginfektioner, inte minst vid samtidig gingivit, p. g. a. riklig förekomst av målbakterierna i saliv. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Mellan tre och tio procent av dessa fall orsakas av anaeroba bakterier, vilket motsvarar 1 200-4 000 fall per år. (it-halsa.se)
 • Underlivets bakterieflora bestäms av vilka bakterier som trivs bäst däruti och därför kan föröka sig bäst. (underlivet.nu)