• Inom generell mikrobiologi behandlas principerna för klassificering av bakterier och deras struktur, syntes och metabolism samt klassificering av virus och deras struktur och replikation samt klassificering av svampar och protozoer och deras struktur och replikation. (ki.se)
 • Inom mikrobiologisk metodik används olika metoder för identifiering av bakterier, svampar, protozoer och virus. (ki.se)
 • Nu visar en studie att även enzymer från bakterier och svampar har samma effekt vid, kevatril tabletter danmark . (apotekvarer-pa-nettet.life)
 • Då är OxyG´s bakterier ett alternativ och kommer att bryta ner gödslen, samtidigt blir gödslen mer blöt och lättflytande i ett självflytssystem, Flytgödselbrunnar: Bakterierna bryter ner gödseln i flytgödselbrunnen och gör gödseln mer lättflytande och minskar svämtäcket. (boc-ad.se)
 • Med bakterier blir gödslen lite som en biogasgödsel, bakterierna hjälper till med är att göra näringsämnena i gödslen mer lättillgänglig att bli snabbare upptagbart för växten och där med mindre närningsförluster. (boc-ad.se)
 • Jennifer Ekholm om sitt projekt med aeroba granuler på Österröd ARV i Strömstad, Kristofer Hägg och Jing Li om vad vi behöver tänka på när det gäller rening av brunare och algrikare vatten till dricksvattenproduktion och Kristjan Pullerits om vilken effekt UV-rening har på bakterierna i vårt dricksvatten. (swedenwaterresearch.se)
 • Således, bakterier och andra organismer som förkortar livet av livsmedel tvingas leta efter en annan värd, eftersom medellivslängden i honung är mycket låg. (pro-natura.ro)
 • Encelliga alger , bakterier och sjukdomsalstrande organismer och som bedrivs i akvarievatten , förstörs när de passerar över den ultravioletta lampan. (308569.com)
 • Bakteriell överväxt i tunntarmen, eller SIBO (från engelskans small intestinal bacterial overgrowth), är ett tillstånd som innebär en ökning av antalet bakterier och/eller förekomst av andra typer av bakterier än dem som normalt förekommer i tunntarmen. (beatricewicklund.se)
 • Jag förstår skillnaden mellan biologisk och mekanisk rening i ett filter men när det gäller den biologiska reningen så verkar det vara vanligt förekommande att man har flera olika media i filtret, är det för att olika media är bra på olika bakterier eller är det för att man inte vet vilket som funkar bäst och man vill gardera sig? (diskusforum.se)
 • Visst kan du få olika bakterier beroende på vilket filtermaterial du använder. (diskusforum.se)
 • Jag vet inte om olika bakterier sätter sig på olika material, men flödet och syretillgången avgör vilken del det blir bra på att omvandla. (diskusforum.se)
 • Vi rekommenderar, att man lagar råvaran i mer än 54,4 ° C, då dör största delen av alla skadliga bakterier. (paista.se)
 • Våra vita blodkroppar attackerar skadliga bakterier och även om symptom uppstår kan vårt immunsystem vanligtvis hantera och bekämpa infektionen. (medical-diag.com)
 • Detta krav är en följd av oro för den allmänna säkerheten, för om den aeroba septisk system inte upprätthålls på rätt sätt kan det resultera i att sjukdom sprids från obehandlat avloppsvatten. (debok.net)
 • Spruta inte ned pus i blododlingsflaskor om det är sannolikt att provet består av en blandning av aeroba och anaeroba bakterier, ex prov från bukabscess eller områden som ligger nära övergång slemhinna-hud, abscesser i luftvägarna. (nusjukvarden.se)