• Multiresistenta bakterier är bakterier som utvecklat resistens mot ett flertal antibiotika. (lvn.se)
 • Till multiresistenta bakterier (MRB) räknas bakterier med resistens mot antibiotika där etablerade terapeutiska alternativ inte längre kan användas i behandling och profylax. (nllplus.se)
 • Infektioner på grund av sexton varianter av antibiotikaresistenta bakterier beräknas år 2015 ha orsakat 33 000 dödsfall i 30 europeiska länder. (janusinfo.se)
 • Infektioner med antibiotikaresistenta bakterier har ökat sedan 2007. (janusinfo.se)
 • I kommande studier vill författarna inkludera flera antibiotikaresistenta bakterier som påverkar folkhälsan, till exempel Mycobacterium tuberculosis, Salmonella och Neisseria gonorrhoeae. (janusinfo.se)
 • Mänsklig avföring kan ofta förklara förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier i miljön.Det visar en studie av forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. (tidningensyre.se)
 • Enligt en ny avhandling från Uppsala universitet har förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier bland föreskolabarn ökat nästan sjufaldigt på bara några år. (penicillin.se)
 • I en studie på över 300 friska förskolebarn i Uppsala har blöjor och avföringsprover samlats in för att utvärdera hur vanliga antibiotikaresistenta bakterier är idag jämfört med en liknande mätning år 2010. (penicillin.se)
 • Den sorts antibiotikaresistenta bakterier som undersökts i denna studie är så kallade ESBL-bildande bakterier. (penicillin.se)
 • För mer än var fjärde testad kombination av bakterier och antibiotika påvisades heteroresistens. (unt.se)
 • När dessa bakterier odlades utan antibiotika var de dock i de flesta fallen så instabila att de snabbt förlorade överskottet av resistensgener. (unt.se)
 • Det kan faktiskt innebära att bakterier som är resistenta när provet tas från patienten kan ha hunnit återgå till att vara känsliga för antibiotika när de undersöks i laboratoriet. (unt.se)
 • Resistenta bakterier har förändringar som gör att antibiotika har svårt att bita på dem. (unt.se)
 • Ibland är bakterier resistenta mot flera och i ytterst sällsynta fall mot alla sorters antibiotika. (unt.se)
 • Resistenta bakterier är inte mer sjukdomsframkallande än andra bakterier, men gör att infektioner kan bli lika svåra att bota som innan det fanns några antibiotika. (unt.se)
 • Enbart i Europa beräknas årligen minst 25 000 personer dö i infektioner orsakade av bakterier som antibiotika varit verkningslösa mot. (unt.se)
 • Forskare i Göteborg har visat att luftprover från Peking innehåller dna från gener som gör bakterier resistenta mot de mest kraftfulla antibiotika vi har. (gu.se)
 • Joakim Larsson och hans kollegor har tidigare fått uppmärksamhet för sin forskning om vattenburna utsläpp av antibiotika från läkemedestillverkning i Indien, något som visat sig trigga utvecklingen av resistenta bakterier. (gu.se)
 • I den nya studien letade forskarna efter gener som gör bakterier motståndskraftiga mot antibiotika i totalt 864 prover med dna, insamlade från människor, djur och olika miljöer världen över. (gu.se)
 • Särskilt oroande var att vi hittade en rad gener som ger resistens mot karbapenemer, en grupp antibiotika som man tar till vid infektioner orsakade av riktigt svårbehandlade bakterier, säger Joakim Larsson. (gu.se)
 • Också zoonotiska bakterier kan utveckla resistens mot antibiotika som följd av antibiotikabehandling samt sprida resistensfaktorer från en bakterie till en annan. (ruokavirasto.fi)
 • Visse plasmider bærer gener, som gør, at bakterier kan blive sygdomsfremkaldende, eller at bakterien bliver resistent overfor antibiotika . (wikiplanet.click)
 • Dessa tarmbakterier innehåller speciella enzymer som försvarar bakterier och gör den resistent mot olika antibiotika. (dh.se)
 • När patienterna fick svara på en enkät gällande tidigare vårdplatser och allmänna livsstilsfrågor, visade svaren att de som tidigare varit bärare av resistenta bakterier och som hade behandlats med antibiotika eller rest utanför Europa, hade ökad risk att få resistenta bakterier i tarmen. (dh.se)
 • Skagseth forklarer at bakterier har funnet flere måter å forsvare seg mot antibiotika på. (uit.no)
 • Feilaktig og for mye bruk av særlig penicillin-liknende stoffer har gjort at bakterier som blir resistente mot denne type antibiotika har fått et konkurransefortrinn. (uit.no)
 • Utsnitt av enzymet beta-lactamase som gir bakterier resistens mot antibiotika. (uit.no)
 • Uskyldige bakterier som tåler antibiotika øker i antall og konkurrerer ut de som ikke tåler det. (uit.no)
 • Ifølge kjemikeren kan antibiotika deles inn i 15 klasser etter måten de dreper bakterier på, og innen hver klasse finnes det mellom en og fire ulike stoffer som er tilgjengelig for medisinsk bruk i dag, men verktøykassen minker. (uit.no)
 • Det er også mot denne type antibiotika at bakterier har klart å utvikle mest motstandskraft. (uit.no)
 • Men, mange bakterier er nå i stand til å nøytralisere Carbapenem ved hjelp av en type enzymer som kan tygge opp antibiotika, nemlig de nevnte beta-lactamase enzymene. (uit.no)
 • Dock zoonotiska bakterier orsakar inte alltid sjukdomssymptom hos djur (till exempel kampylobakterier hos fjäderfä). (ruokavirasto.fi)
 • I munhålan och i våra tänder har vi länge erkänt att det är bakterier som orsakar karies på och i tänderna. (wordpress.com)
 • Varför är det fettklumpar som orsakar förträngningar i vissa delar av blodbanorna medan det i andra delar av blodsystemet orsakas av bakterier som äter socker? (wordpress.com)
 • Han kallar resultaten överraskande och oroväckande och hoppas de gör vården mer vaksam då fler infektioner av ESBL-bildande bakterier förmodligen kommer visa sig på sjukhus. (penicillin.se)
 • Då krävs det att vården gör odlingar på bakteriella infektioner oftare för att fastställa om bakterier är resistenta och sedan välja rätt behandling. (penicillin.se)
 • Jag läser i min dagstidning (VLT, 11-11-01) om en studie publicerad i Current Biology som visar att bakterier åldras. (genesis.nu)
 • Forskning visar att när vi åldras börjar antalet hälsosamma bakterier i vårt matsmältningssystem att minska. (mialundinshop.com)
 • Majoriteten av de smittade patienterna bar på ESBL-bärande bakterier i tarmen. (dh.se)
 • Levande bakterier är alltså viktiga, inte bara i tarmen , utan även i hemmet och på huden! (halsasomlivsstil.com)
 • I tarmarna lever till exempel en mängd godartade bakterier som hjälper oss att ta upp näringsämnen i maten och producerar ämnen som är viktiga för att kroppen ska fungera normalt. (viruseptin.se)
 • Zoonotiska bakterier kan smittas mellan människor och djur och orsaka sjukdomssymptom hos båda. (ruokavirasto.fi)
 • Då resistenta zoonotiska bakterier överförs från djur till människor, kan behandlingen av infektionssjukdomar hos människor försvåras avsevärt. (ruokavirasto.fi)
 • Jag tyckte det var vansinne att alla fokuserade på samma sjukdomsframkallande bakterier. (iva.se)
 • Bland de vanligaste resistenta bakterierna är en grupp bakterier som kallas ESBL. (vetenskaphalsa.se)
 • I tidningen forskning och framsteg beskriver forskare att de tror att åderförkalkning och hjärtsjukdomar är orsakade av inflammationer som i sin tur orsakas av bakterier. (wordpress.com)
 • Om glukosätande bakterier är orsaken till våra metabola sjukdomar som hjärt o kärlsjukdom, diabetes och cancer så har vi levt i en felaktig fettbubbla de senaste femtio åren. (wordpress.com)
 • Vad dessa bakterier lever på talar de inte om men forskarna är nyfikna på stenålderskosten som ett botemedel mot metaboliska sjukdomar. (wordpress.com)
 • Vanlige tarmbakterier er oftest ikke sykdomsfremkallende, men gir ofte signaler om at sykdoms-fremkallende bakterier kan være tilstede. (profinor.no)
 • Funn av koliforme bakterier i vannet viser en mulig forurensning med tarmbakterier. (profinor.no)
 • Termostabile koliforme bakterier er sikre tarmbakterier. (profinor.no)
 • Att miljön har en roll tror många men den nya studien, som publiceras i Nature Communications på tisdagen, pekar mot att de flesta resistenta bakterier i miljön verkar komma direkt från mänsklig avföring. (tidningensyre.se)
 • Är det något mer man kan göra för att undvika smitta av resistenta bakterier, t.ex. (vetenskaphalsa.se)
 • Men det är lågt räknat och kräver att Sverige lyckas behålla den långsamma ökningstakt av resistenta bakterier som vi har i dag. (vardfokus.se)
 • När du använder dig av starka kemiska antibakteriella rengöringsmedel i hemmet så dödar du ALLA bakterier, både goda och skadliga bakterier, vilket i förlängningen kan störa mikrobiomen i din hud och tarm. (halsasomlivsstil.com)
 • I länder där resistenta bakterier är vanliga, som Egypten exempelvis, är pengar också en väsentlig smittkälla. (vetenskaphalsa.se)
 • Ett sätt att göra det på är att använda produkter som helt enkelt innehåller probiotiska bakterier. (halsasomlivsstil.com)
 • Det rimliga att tro är att det är en blandning av levande och döda bakterier, baserat på erfarenheter från andra studier av bakterier i luft, säger Joakim Larsson. (gu.se)
 • Medianhalten för totalantalet bakterier från svensk leverantörsmjölk år 2011 var cirka 8000 bakterier/ml och endast 1,4 % av analyserna översteg 100 000/ml [1]. (studylibsv.com)
 • Denna sårskorpa påstår forskarna kan orsakas av bakterier som matats med sockerarter. (wordpress.com)
 • Varje år orsakas miljontals dödsfall i världen av dessa bakterier då infektionerna inte går att behandla. (penicillin.se)
 • Det kallas för binär fission, vilket betyder att den helt enkelt delar upp sig till två nya bakterier efter att ha växt till sig och fördubblat sitt DNA. (herbalista.se)
 • Det förklarar att förekomsten av resistenta bakterier är mycket mer vanlig i andra delar av världen där man inte renar avlopp, utan mänsklig avföring förs direkt ut i naturen. (tidningensyre.se)
 • I gårdagens inlägg debatterade jag om att bakterier kan vara orsaken till att det bildas förträngningar i våra blodkärl. (wordpress.com)
 • Men mänsklig avföring är inte den enda orsaken till resistenta bakterier. (tidningensyre.se)
 • Bakterier är mikroskopiskt små, encelliga organismer utan cellkärna. (herbalista.se)
 • Just varför barnen i Uppsala bär på resistenta bakterier är inte tydligt från denna studie då ingen bakgrundsinformation om riskfaktorer samlades in. (penicillin.se)
 • Mer kunskap behövs om halter av psykrotrofa bakterier i svensk mjölk och sammansättningen av floran i mjölk under olika hygienförhållanden, men det behöver inte ställas strängare nedkylningskrav för AMS-mjölk än för mjölk vid konventionell mjölkning. (studylibsv.com)