• bidrar antibakteriella egenskaper till att hålla din mun ren och förhindra bakteriella infektioner och svampinfektioner. (hipermercadonatural.com)
  • Om febern kommer tillbaka eller kvarstår är det sannolikt komplikationer i form av bakteriella angrepp av streptokocker eller pneumokocker. (wikipedia.org)