• Orsaken till denna förändring är en stor förlust av segmenterade neutrofiler mot bakgrund av bakteriell infektion eller skada på kroppsvävnader. (smahealthinfo.com)
 • Skumutsläpp indikerar närvaron av en bakteriell infektion. (ktopclinic.com)
 • Scabies är en hudsjukdom som provoceras av en scabiesmite, som initialt uppträder som kliande utslag i form av knölar, som i nästa steg blir blåsor, ofta komplicerade av bakteriell infektion. (health-ranch.com)
 • Bifoga en sekundär bakteriell infektion i händelse av skada eller otillräcklig vård av det redan existerande primärutslaget (pus bildas som en följd av den väsentliga aktiviteten hos patogena mikroorganismer). (health-ranch.com)
 • Dessa bredspektrummedel, vid bakteriell infektion, stannar den inflammatoriska processen av mjukvävnad efter 2-3 applikationer. (health-ranch.com)
 • En blåsinfektion innebär vanligtvis en bakteriell infektion i urinblåsan slemhinnan. (jackabacon.com)
 • Blindtarmsinflammation är oftast en bakteriell infektion i appendix från blindtarmen. (jackabacon.com)
 • Peritonit innebär vanligtvis en bakteriell infektion i bukhinnan. (jackabacon.com)
 • Infektion av trä med bakteriell och viral mikroflora är alltid förknippad med långvarig kontakt av brädan eller träbalken med mark och markvatten. (dreamstructuredesignbuild.com)
 • Tranbär - antioxidant effekt och kan hindra bakteriell vidhäftning till urinvägarna. (veterinarbutiken.se)
 • Forskare i England har helt nyligen visat att patienter som vid större operationer uppvisar bakteriell translokation, d v s växt av bakterier i tarmens lymfkörtlar, löper mycket större risk än andra att drabbas av infektioner efter operation. (ki.se)
 • Bakteriell meningit - med inflammation i hjärnans membran och ryggmärgen orsakad av meningokocker, kan ett ljusrött nodulärt utslag förekomma i ett tidigt skede, utskjutande över huden och försvinner inte vid pressning. (health-ranch.com)
 • Djur som bara fastade före provtagningen uppvisade liknande om än inte så uttalade fenomen i tarmfloran som de som blödde, samt ökad vidhäftning av colibakterier till tarmens slemhinna och ökad translokation, jämfört med kontrolldjur som inte fastat. (ki.se)