• DNA-sekvensering - som avslöjar exakt vilka gener en bakterie har i hela sin arvsmassa - kan ge just det. (chalmers.se)
 • PCR-analys på blod där förekomst av specifikt DNA (arvsmassa) för bakterien analyseras. (hastsverige.se)
 • Bakteriofager som "landat" på en bakterie och sprutar in sitt RNA (arvsmassa). (runnersworld.se)
 • Fogar man in givar-DNA i virusets arvsmassa åker det med som en medpassagerare in i cellen som viruset angriper. (skolarbete.nu)
 • Som nätverkets expert inom dataanalys, bioinformatik och artificiell intelligens arbetar han med nyckelfrågor inom storskalig DNA-sekvensering av bakterier - hur man ska hantera och tolka de enorma datamängder som skapas, och som någonstans innehåller koderna för eventuella gener och mutationer för antibiotikaresistens. (chalmers.se)
 • 11 Metoder att överföra DNA-sekvenser till en ny växt En bakterie som heter Agrobakterium kan naturligt föra in vissa av sina gener i växtcellernas kromosomer. (docplayer.se)
 • De gör detta i miljontals exemplar och planterar i miljontals celler, för att sedan hoppas att några av de gener omvandlar sitt DNA. (mynewsdesk.com)
 • Därför har de flesta individer liknande DNA-mönster i kodande gener. (vargfakta.se)
 • Det är relativt lätt att klippa och klistra i DNA, säger Johan Jakobsson men förklarar att det inte är lika enkelt att göra specifika ändringar i gener - till exempel byta ut enskilda baser i sekvensen, som att byta ett A mot ett G. (vetenskaphalsa.se)
 • G enteknisk metod (med sk hybrid-DNA) inneb r att man 'klistrar in' m nskliga gener f r tillverkning av insulin p en j st-cell eller bakterie. (diabetolognytt.com)
 • Mitokondrierna delar sig som bakterier och har ett eget cirkulärt DNA (mtDNA) med endast 37 gener som ärvs från modern. (blogspot.com)
 • I DNA är gener, som innehåller delar av det DNA som informationen för egenskaper. (forumg.org)
 • Alla organismer som transfekteras (får främmande DNA) får inte in hela den plasmid (DNA-bit) man vill ha in och det innebär att det bara är en del av organismerna som tar upp den önskade plasmiden med sina kompletta gener. (kostdemokrati.se)
 • Gentekniken som vi beskriver i detta häfte handlar om att flytta gener, DNA-sekvenser, från en organism till en annan eller ändra på organismens egna gener. (thenhf.se)
 • Det var när forskarna hittade dessa enzymer som förutsättningarna för hybrid-DNA-tekniken skapades eftersom man med hjälp av dessa kan "klippa" ut delar ur gener. (skolarbete.nu)
 • Den 24 februari 1988 bestämde sig forskaren Richard Lenski för att med jämna mellanrum spara E. coli -bakterier i sin frys för att bättre förstå hur evolutionen sker i en bakterie . (genteknik.nu)
 • Bakterier har enzymer som klipper sönder främmande DNA. (brainscape.com)
 • Det är nyckelfrågor för storskalig DNA-sekvensering av bakterier. (chalmers.se)
 • En forskargrupp på Chalmers under ledning av Fredrik Westerlund bidrar med sin expertis inom DNA-baserad detektion av antibiotikaresistens hos bakterier. (lth.se)
 • Fredrik Bäckheds forskning har visat att bakterie-DNA återfinns i plackvävnaden och att dessa bakterier bland annat kan återfinnas i tarmen samt att patienter som får symptom som tex stroke, har en förändrad tarmflora. (hjart-lungfonden.se)
 • Man tror nu att 9 av 10 celler i kroppen är bakterier och att mikroberna utgör 99 % av allt DNA i en människokropp. (runnersworld.se)
 • Äter vi en bakterie med antibiotikaresistensfaktorn så får våra tarmbakterier tillgång till resistensfaktorn och bakterier tar gärna upp främmande DNA. (kostdemokrati.se)
 • Det går lätt att plocka fram vektor-DNA med hjälp av bakterier, splitsa in genen i värdorganismens DNA med hjälp av restriktionsenzymer och ligas, odla fram önskade bakterier med resistensfaktorn och genen, odla upp mer DNA med hjälp av bakterier och transfektera eukaryotceller som sedan kan producera den önskade genprodukten. (kostdemokrati.se)
 • En annan viktig tillämpning av hybrid-DNA-tekniken är inom läkemedelsindustrin där man överför människogener till bakterier och på detta sätt få dem att tillverka mänskliga proteiner som kan användas till läkemedel. (skolarbete.nu)
 • Arvestoffet, DNA kan klippes og limes ved å utnytte et system bakterier bruker til å forsvare seg mot virus. (leogriff.com)
 • DNA-hybriden placeras sedan i en bakterie, när bakterien delar sig förökas också det infogade arvsanlaget från människan. (wikipedia.org)
 • När ett barn skapas delar sig cellerna, och DNA kopieras så att det ska bli exakt likadant. (popularhistoria.se)
 • Varje gång en bakterie delar sig måste hela dess DNA kopieras och stora mängder av de fyra DNA-byggstenarna tillverkas. (lifesciencesweden.se)
 • För att skilja individer inom samma art används DNA från cellkärnan, där vissa delar är unikt hos varje individ. (vargfakta.se)
 • Vår DNA matchningsteknologi avslöjar procentandelen av DNA som du delar med dina matchningar, vilket visar hur nära släkt ni är. (forumg.org)
 • Först tas DNA ut ifrån givaren och klyvs till önskvärda delar med hjälp av restriktionsenzymer. (skolarbete.nu)
 • Bakteriens DNA innehåller bara 159 662 kemiska "bokstäver", skriver forskarna i tidskriften Science. (fof.se)
 • När det kommer till mammut-dna har forskarna nått 85 procent, vilket är en mycket hög siffra. (nyteknik.se)
 • Oavsett har forskarna fått fram 43 procent av dna:t, vilket även det är en bra utgångspunkt för sekvensering. (nyteknik.se)
 • Där ruvar vårt DNA på hemligheter som forskarna först på senare tid börjat nysta upp. (popularhistoria.se)
 • Metoden är fortfarande under utveckling men forskarna har nu lyckats visa att det är möjligt att analysera DNA som motsvarar ett helt bakteriegenom i en och samma mätning. (vetenskaphalsa.se)
 • I den nya studien använde forskarna modern DNA-sekvenseringsteknik för att avkoda 18 nära bakteriesläktingar till mitokondrier. (blogspot.com)
 • Nu har forskarna tack vare DNA-studier börjat förstå hur människorna är släkt med varandra och hur de måste. (lu.se)
 • Hybrid-DNA-teknik är en metod med vilken man kan modifiera arvsanlagen. (wikipedia.org)
 • Genkloning eller rekombinant DNA-teknik används oftast inom läkemedel. (wikipedia.org)
 • Filgrastim är ett protein som produceras i en bakterie som kallas Escherichia coli med rekombinant DNA-teknik. (apoteket.se)
 • Idag används istället hybrid-DNA-teknik. (forskautandjurforsok.se)
 • Lundaforskarnas teknik analyserar organismernas DNA och kräver ingen odling, vilket innebär att vårdpersonalen eller hjälparbetaren får provsvaret snabbt och slipper böket och kostnaden med att skicka iväg provet. (lth.se)
 • En internationell forskargrupp, med bland annat arkeologer från Göteborgs universitet, har gjort fyndet med hjälp av avancerad DNA-teknik. (gu.se)
 • Med stöd av toppmodern DNA-teknik kan smitta spåras långt effektivare än tidigare. (uu.se)
 • När Siv Andersson gick andra året på biologlinjen - 1980 − fick Frederick Sanger Nobelpriset i kemi för sin teknik att bestämma DNA-sekvenser. (tidningencurie.se)
 • 1. DNA från ett prov massdupliceras med hjälp av PCR-teknik . (vargfakta.se)
 • Med hjälp av så kallad PCR-teknik kan man nu kopiera den del av DNA som vi är intresserade av, en så kallad markör . (vargfakta.se)
 • Huvudingredienserna för detektion av DNA med PCR-teknik är: DNA-polymeras, primrar, fria nukleotider (dNTP) och templat (mål-DNA) som skall påvisas. (folkhalsomyndigheten.se)
 • DNA-teknik. (rxed.eu)
 • Forskere har vist at en bakterie med kunstig DNA kan lage proteiner. (lmi.no)
 • Endast en tiondel av allt DNA kodar för dessa sekvenser av proteiner, större delen av de resterande 90 procenten är "icke-kodande" DNA och har ingen känd funktion. (vargfakta.se)
 • Disse enzymene har den egenskapen at de raskt fjerner frie RNA, DNA eller proteiner som ikke er beskyttet. (forskning.no)
 • På kromosom 2 syntetiseras ribosomala proteiner, vilka är ansvariga för transport av sockerarter, joner och anjoner, sockers metabolism och reparation av DNA. (thpanorama.com)
 • Det viktigaste användningsområdet är att massproducera identiska DNA-molekyler vilket man använder inom forskning och tillverkning av läkemedel, vacciner och andra proteiner av intresse inom läke- medelsindustrin. (skolarbete.nu)
 • Vissa blir allvarligt sjuka medan andra bär på samma bakterie utan att veta om det. (oru.se)
 • I Johor Bahru, i södra Malaysia, kunde vi påvisa samband mellan halt av DNA från vissa mögelarter i damm och astmabesvär hos eleverna. (ammuppsala.se)
 • man skulle kunna f fram en bakterie som endast angriper vissa befolkningsgrupper, f rgade tex. (lege.net)
 • Vissa skolor gör bara en transformation men vi börjar med manet-DNA och går hela vägen på en vecka. (ingenjoren.se)
 • Endast några procent av klassrummen har synlig fuktskada eller mögelväxt, men bakterie- och mögelkomponenter kan mätas i alla klassrum. (ammuppsala.se)
 • I projektet ingår också forskare från Glasgow och Karolinska institutet som har de för projektet nödvändiga medicinska kunskaper om bakterie- respektive parasitsjukdomar. (lth.se)
 • I en 5 000 år gammal grav utanför Falköping har forskare hittat världens hittills äldsta DNA-spår av pest. (gu.se)
 • Forskare vid LiU har hittat ett tidigare okänt varningssystem i kroppens immunförsvar, där mitokondrier i de vita blodkropparna utsöndrar ett nät av DNA-fibrer som signalerar fara. (liu.se)
 • Upptäckten öppnar upp möjligheten för fortsatta studier där vi vill försöka minska utsläppet av mtDNA, för att på så sätt minska inflammationen som det utsläppta DNA:t ger upphov till, förklarar Björn Ingelsson, forskare och biträdande universitetslektor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet, som tillsammans med professor emeritus Anders Rosén och medarbetare står bakom forskningsstudien. (liu.se)
 • En mänsklig gen för tillverkningen av insulin har "klistrats in" i arvsmassan på en bakterie eller en jästcell. (forskautandjurforsok.se)
 • Hon har brutit ny mark inom sitt fält och vill nu förstå hela arvsmassan hos en bakterie. (tidningencurie.se)
 • Metoden gör det möjligt att analysera genomet (arvsmassan) från en enda bakterie och i dess fulla längd. (vetenskaphalsa.se)
 • PCR r en mycket k nslig metod d r man letar efter en speciell DNA-sekvens av bakterien, d r hittade man kvarkabakterierna till i stort sett 100 procent. (hippson.se)
 • Och hur fungerar en kvävefixerande bakterie? (urplay.se)
 • Skulle det uppstå en förändring - en mutation - i kodande DNA , fungerar inte genen som den ska och den nya varianten försvinner snart från populationen. (vargfakta.se)
 • Systemet fungerar som bakteriens immunförsvar och hjälper den känna igen och oskadliggöra främmande DNA. (vetenskaphalsa.se)
 • Mykoplasmabakterier, som kan orsaka bland annat lunginflammation, tillverkar DNA på ett unikt sätt som kan hjälpa dem att undvika vårt immunförsvar. (lifesciencesweden.se)
 • Visste du att "krämare" betyder köpman och att "fläcktyfus" orsakas av en bakterie som överförs av klädlöss? (dis.se)
 • Mitokondrie-dna, här i stor förstoring, kastas ut likt ett nät och skickar en signal till andra celler i immunförsvaret att någonting är fel. (liu.se)
 • Och varhelst vi lämnar ifrån oss några av våra celler så lämnar vi också små mängder DNA. (vargfakta.se)
 • DNA-prov som samlas in i naturen innehåller oftast för få celler för att vi ska kunna läsa den genetiska koden. (vargfakta.se)
 • Den nya, konstgjorda produkten, ett hybrid-DNA, kan föras in i en ny cell och förökas där. (wikipedia.org)
 • Den totala mängden DNA i en cell. (genteknik.se)
 • Det behövs alltså i princip enbart DNA från en enda cell, säger Jonas Tegenfeldt. (lth.se)
 • Varje cell i kroppen (utom i röda blodkroppar) innehåller en komplett uppsättning DNA (hos människor 46 DNA-molekyler, kromosomer). (vargfakta.se)
 • It follows once again, that intelligent design stands as the best - most causally adequate - explanation for this feature of the cell, just as it stands as the best explanation for the origin of the information present in DNA itself. (snilleblixten.net)
 • DNA-sekvensering är också mycket viktigt för att identifiera ärftliga sjukdomar och, i förlängningen. (forumg.org)
 • DNA-sekvensen för hela genomet av stammen N16961 av V. cholerae O1. (thpanorama.com)
 • Hybrid-DNA-tekniken utgör grunden i hela gentekniken. (skolarbete.nu)
 • När bakterien oskadliggjort ett virus, så kan den klistra in DNA-bitarna från viruset i sitt eget DNA och utöka sitt försvar. (vetenskaphalsa.se)
 • De er enkle encellede organismer uten cellekjerne og har kun et ringformet kromosom med nakent DNA. (ndla.no)
 • DNA från sjukdomsalstrande organismer fångas upp och sträcks sedan ut i extremt smala mikro- och (sedan) nanokanaler. (lth.se)
 • En historisk sammenligning er den banebrytende teknologiplattformen «rekombinant DNA», også kalt genspleising, som gjør det mulig å sette sammen arvestoff fra ulike organismer. (leogriff.com)
 • I de flesta organismer r det DNA som b r den genetiska informationen. (islamguiden.com)
 • Specialister på benersättning, membran och implantat för tandvården samt bakterie- och DNA-analyser för parodontit, periimplantit och munhålecancer. (1000lankar.com)
 • Uten en membran ville DNA (arvestoffet) eller RNA være uten verdi for biologiske mekanismer eller aktivitet. (forskning.no)
 • Har en cellkärna med DNA, ett omslutande membran som innehåller cellvätska Växtcell. (slideplayer.se)
 • En genetisk kartläggning av tusen svenska individer avslöjar nya dna-sekvenser som är både uråldriga och välspridda - och bör ingå i referensgenomet. (forskning.se)
 • Icke-kodande DNA varierar därför mellan individer. (vargfakta.se)
 • Eleverna i klassrummet är i full färd med att klona en gen från en manet till en bakterie, något som vann 2008 års Nobelpris i kemi. (ingenjoren.se)
 • I det arbetet identifierades 61 000 dna-sekvenser, vilket är en volym som motsvarar ungefär en hel kromosom. (forskning.se)
 • Dette kan brukes til å bytte ut spesifikke sekvenser i for eksempel menneskets eller laksens DNA. (leogriff.com)
 • Proverna analyserades via traditionella odlingsmetoder och med real-tids PCR (analys för påvisande av bakteriens DNA). (sva.se)
 • DNA-analys som visar om du har klamydia. (apoteket.se)
 • DNA-analys som visar om du har klamydia och/eller mykoplasma. (apoteket.se)
 • Vi beskriver en robust och mångsidig protokoll för analys kärnkraft arkitektur med 3D DNA FISH hjälp direkt märkt fluorescerande prober. (jove.com)
 • Blodprov togs löpande för PCR-analys d.v.s. för påvisande av bakterie-DNA i blodet samt för inklusioner och förekomst av antikroppar. (hastsverige.se)
 • I Viltskadecenters artikelserie om DNA-analys på våra rovdjur, är vi nu framme vid själva laboratoriearbetet. (vargfakta.se)
 • Dna analys nackdelar DNA Analysis - YouTub. (forumg.org)
 • DNA-analys i kvalitetsäkrat laboratorium. (studyshop.se)
 • Företagets grundare och nyckelpersoner har forskarbakgrund och lång erfarenhet av DNA-analys i rutinförfarande och metodutveckling. (jklnyt.info)
 • I dag kan man följa hur människor förflyttat sig tack vare mutationer, förändringar, i DNA-molekyler. (popularhistoria.se)
 • Men tack vare DNA-revolutionen vet vi att detta inte var den enda invandrarvågen under forntiden. (popularhistoria.se)
 • Tack vare tekniska framgångar har en ny värld för bakterieforskning öppnats, där man kan studera bakteriernas DNA. (doktorn.com)
 • RNA er det som brukes for å omdanne DNA-informasjon til alle de aktive molekylene i cellen. (forskning.no)
 • En bakterie infiseres med virus, deretter brukes et enzym kalt Cas9 til å kutte i virusets DNA. (leogriff.com)
 • På grund av den skyddande effekten av ABU utvecklades ett protokoll för kolonisering av urinblåsan med en viss ABU-bakterie som döpts till Escherichia coli 83972. (avhandlingar.se)
 • Meningit som orsakas av en infektion orsakas normalt av antingen en bakterie eller ett virus. (meningokockfonden.se)
 • Vid infektion av parasit, bakterie eller virus som står under smittskyddslagen, hänvisas till läkare. (lakanaturligt.se)
 • DNA-spår efter Yersinia pestis , den bakterie som orsakar pest, påträffades i skelett efter mellanneolitiska bönder som bott på platsen för cirka 4 900 år sedan. (gu.se)
 • När man genmodifierar växter så använder man en bakterie som orsakar tumörer i växten. (thenhf.se)
 • A. tumefaciens i genmodifiering "klipper" man ut det DNA som orsakar tumören och "klipper" in den nya gensekvensen i stället och låter sedan A. tumefaciens infektera växten. (thenhf.se)
 • Séralini-studien visade också att det är själva transgentekniken som orsakar skadorna - vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att man infekterar växten med en bakterie som man VET orsakar tumörer i växter. (thenhf.se)
 • På samma sätt har jag arbetat med mitt DNA-resultat och märkt upp stamtavlor med kvinno- respektive manslinjer som teoretiskt ärvt en viss haplogrupp. (dis.se)
 • Med hjälp av byggstenarna dNTP tillverkas dubbelsträngat DNA med enkelsträngat templat-DNA som mall. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Om de exempelvis skall skapa en majsanläggning som producerar ett visst bekämpningsmedel, så tar den en bakterie som heter BT för "Bacillus thuringiensis" och ändrar det så det blir mer giftigt samt skapar miljontals kopior av genen. (mynewsdesk.com)
 • Först då vi har miljontals kopior av markören kan vi läsa DNA-sekvensen bas för bas, bokstav för bokstav (AGTC) eller utveckla snabbare metoder för identifiering av art eller individ. (vargfakta.se)
 • Ett, rekombinant-DNA (till exempel klassisk genteknik). (genteknik.nu)
 • När ett DNA-prov har samlats in skickas det till Viltskadecenter som avgör, utifrån provets kvalitet, om det ska analyseras. (vargfakta.se)
 • Ett prov med en enda hårsäck ger oftas en mycket begränsad mängd DNA, om någon alls. (vargfakta.se)
 • Mutationer i icke-kodande DNA kan däremot finnas kvar och öka i frekvens, då det inte innebär att något protein förlorar sin funktion. (vargfakta.se)
 • För att komma åt DNA inne i cellkärnan måste man först spränga sönder cellerna, vilket görs med hjälp av ett enzym och värmebehandling. (vargfakta.se)
 • Förklarande DNA I cellerna hos människor, djur och växter är DNA. (forumg.org)
 • Ungefär så här gick det till när en bakterie blev en viktig organell i cellen. (blogspot.com)
 • Det första steget i DNA sekvensering är att få ut DNA från cellen vilket kan göras mekaniskt eller kemiskt. (forumg.org)
 • Resultatet blev att alla nu levande människor som har sitt ursprung utanför Afrika bär på ungefär två procent neandertalar-DNA. (popularhistoria.se)
 • Människor har till 99 procent identisk genetik, DNA. (doktorn.com)
 • Rosalind Franklin som visade foton som visade molekyler berömda foto 51 som gjorde att man förstod att DNA var helixformad som en spiral. (forumg.org)
 • Vid varje cykel fördubblas antalet av de DNA-molekyler som primrarna kan baspara till. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Detta enzym har förmågan att klistra ihop DNA-molekyler. (skolarbete.nu)
 • När allt detta är gjort har man fått hybrid-DNA-molekyler d.v.s molekyler som innehåller DNA-segment som på konstgjord väg fogats samman. (skolarbete.nu)
 • När man tillämpar hybrid-DNA-tekniken klipper man upp plasmiden med hjälp av ett visst restriktionsenzym och sedan fogar man samman den med DNA från givaren som klippts med samma enzym. (skolarbete.nu)
 • DNA är det kemiska ämnet (molekylen) som bär arvsanlagen (generna). (forumg.org)
 • Ingen förekommer på de viktigaste bakterie-kromosomer av antingen Flavobacterium eller Pseudomonas. (rilsource.org)
 • Det är DNA som innehåller informationen (11 av 65 ord) Små skillnader i DNA ger information. (forumg.org)