• Nu har forskarna tack vare DNA-studier börjat förstå hur människorna är släkt med varandra och hur de måste. (lu.se)
  • Men kroppen märker ju att det här är något vi inte vill ha och sätter igång sitt försvarssystem och det första som händer är att det blir ett ospecifikt försvar det som händer vad som än kommer in i kroppen, vare sig det är bakterie eller virus eller en sticka i fingret. (capio.se)
  • Med hj lp av DNA bygger ribosomerna livsn dv ndiga proteiner i kroppen. (kth.se)