• Våra magar domineras av två typer av bakterier: Firmicutes och Bacteroidetes. (runnersworld.se)
 • I början av 2000-talet upptäckte genetiker att överviktiga människor hade en högre andel Firmicutes i magen, medan smala människor hade mer av Bacteroidetes. (runnersworld.se)
 • När de överviktiga människorna gick ner i vikt ökade andelen Bacteroidetes i förhållande till Firmicutes. (runnersworld.se)
 • I en studie på möss fann forskarna samma kvot - feta möss hade mer Firmicutes, medan smala möss hade mer Bacteroidetes. (runnersworld.se)
 • Ett ökat förhållande av Firmicutes / Bacteroidetes har visat sig spela en roll i patogenesen av hypertoni och har visat sig vara fem gånger högre hos hypertensiva råttor. (zarahssida.se)
 • Farmakologiskt inducerad hypertoni hos möss var också associerad med ett ökat Firmicutes / Bacteroidetes-förhållande. (zarahssida.se)
 • Mikrobiomet kan mycket väl spela en roll i patogenesen av hypertoni via mikrobiell rikedom och mångfald, specifika bakteriearter, vissa metaboliter, ökat Firmicutes / Bacteroidetes-förhållande och kortkedjiga fettsyror. (zarahssida.se)
 • De har också högre andel av en grupp bakterier som kallas Firmicutes och mindre andel av en annan stor bakteriegrupp, Bacteroidetes. (nordicnutritioncouncil.com)
 • Samma förhållande med hög andel Firmicutes mot Bacteroidetes ses också hos patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar som IBS och Crohns. (nordicnutritioncouncil.com)
 • Andelen Firmicutes steg med 32 procent medan Bacteroidetes sjönk med 22 procent. (nordicnutritioncouncil.com)
 • Låg Ruminococcus spp förekom i tre patienter med låga Firmicutes/Bacteroidetes (F/B) förhållandet. (svenskepiller.com)
 • Man såg en förändrad kvot vad gäller två stora grupper, Firmicutes jämfört med Bacteroidetes. (4health.se)
 • Tidigare har andra forskargrupper kunnat se att när Firmicutes ökar jämfört med Bacteroidetes kan förmågan att utvinna näringsämnen och ta upp dem ur maten öka. (4health.se)
 • Mänskliga mikrobiom domineras av endast fyra av dessa fyla: de Aktinobakterier, Bacteroidetes, Firmicutes och Proteobakterier. (blogspot.com)
 • Firmicutes and BACTEROIDETES are the two bacterial phyla that constitute the majority of the human gut MICROBIOTA . (ki.se)