• En uppsättning större cell-vägg-hämmande antibiotika (bacitracin, D-cycloserine, flavomycin, oxacillin, ramoplanin, och vankomycin) användes för att validera potential för analysen. (svenskepiller.com)